Markhöjdmodellen kompletterad med höjddata i de större sjöarna

27 januari 2023

Markhöjdmodellen har uppdaterats med höjddata som representerar vattenytans nivå i områden där det tidigare saknades höjddata.

Markhöjdmodellen har tidigare inte varit heltäckande i de större sjöarna vilket har försvårat vissa typer av analyser. Exempelvis har problem uppstått i samband med beräkning av vattenflöde. De vattenytområden i större sjöar, som tidigare saknade höjddata, har nu kompletterats med syntetiska höjddata, registrerad som mätmetod 5.

Markhöjdmodellen finns i följande produkter:

  • Markhöjd Direkt
  • Markhöjdmodell Visning
  • Markhöjdmodell Nedladdning
  • Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+ respektive grid 50+

Som användare av Markhöjdmodell Visning och Markhöjd Direkt behöver du inte göra något för att ta del av uppdaterat data. Använder du däremot nedladdningsprodukterna så måste du göra en ny nedladdning för att ta del av uppdaterat data.

Ta del av mer information på respektive produktsida.