Försening av förändringar i Topografisk webbkarta

10 oktober 2022

Den 1 september 2022 genomfördes förändringar av utseende och innehåll i Topografisk webbkarta Visning i och med att nya datakällor började användas. Liknande förändringar för Topografisk webbkarta Visning, cache, Topografisk webbkarta Nedladdning, raster och Topografisk webbkarta Visning, översiktlig som också planerades genomföras i början av september är försenade och planeras nu att genomföras i slutet av oktober.

Topografisk webbkarta Visning, cache i dess olika varianter, som bland annat används i e-tjänsten Min Karta, kommer successivt att uppdateras under oktober månad. Under tiden fram tills uppdateringen är klar visas kartan fortfarande som den såg ut tidigare. Detsamma gäller för produkterna Topografisk webbkarta Visning, översiktlig och Topografisk webbkarta Nedladdning, raster.

För ytterligare information, se tidigare nyhet, produktsidor för respektive produkt via www.lantmateriet.se och Pågående produktutveckling av geografisk information.