Behörigheter i Geotorget

15 januari 2024

Nu finns möjlighet att se konton och dess behörigheter under Mitt konto i Geotorget.

Den 19 december släpptes en ny funktion i Geotorget som ger inloggad användare möjlighet att se konton och behörigheter i Geotorget. De konton och behörigheter som visas är kopplade till Geodataprodukter och Nationella geodataplattformen (NGP).

Informationen ser olika ut beroende på vilken typ av användare du är inloggad som.

Organisationsanvändare

  • Du som är inloggad användare kopplad till en organisation kan se information om:
  • Användarkonton: Personliga användarkonton som har behörighet till Geotorget.
  • Systemkonton: Organisationens konton med behörighet till:
    • Lantmäteriets geodataprodukter med API:er
    • API:er för NGP Konsument respektive NGP Producent

Privatpersoner

Du som är inloggad som en privatperson kan se vilka behörigheter som finns på ditt konto, till exempel:

  • Behörighet till Geotorget
  • API:er för NGP Konsument

Gå till Geotorget (nytt fönster).