Uppdateringar av 2023 års taxeringsinformation

1 juni 2023

Taxering Direkt, fastighetsprisinformation och överföringsformatet ÖFF uppdateras med 2023 års taxeringsinformation i månadsskiftet september/oktober.

Vilka produkter berörs?

Den 29 september blir 2023 års taxeringsinformation tillgänglig i följande produkter:

 • Taxering Direkt v.2.0.1
 • Taxering Direkt v. 3.0 (finns tillgänglig från den 3:e oktober)
 • Fastighetsprisuttag
 • Fastighetsprisavisering

2023 års taxeringsinformation innefattar att Dräneringsklass byter till 2 värden när Lantbruk gör AFT 2023:

 • Klass 1 = Tillfredställande
 • Klass 2 = Otillfredsställande (ändring i betydelse av tidigare klass 2)

Överföringsformatet ÖFF

Den 30 september blir 2023 års taxeringsinformation tillgänglig i överföringsformatet ÖFF:

I och med att inläsning av ny taxeringsinformation sker, kommer Årtal (taxeringsår + 1) att märkas ”2024” från 30 september 2023 i överföringsformatet ÖFF.

När den nya taxeringsinformationen läses in påverkas befintliga beställningar av Fastighetsavisering, fullständig enligt nedan.

Omstarter av tabeller

 • 01R Om tabell 41A finns i befintlig beställning
 • 31R Om tabell 41A + inskrivningsinformation finns i befintlig beställning
 • 37A/B Om tabell 42A finns i befintlig beställning

Första aviseringstillfället

Vad händer vid första aviseringstillfället för Fastighetsavisering fullständig, 2023-09-30 – veckoavisering lördagar?

 1. Aviseringsfil (vid aviseringar på lördagar) skapas för tidsperioden 2023-09-23 – 2023-09-29 via ordinarie veckoavisering som körs natten mellan 29/9 och 30/9.
 2. Tom aviseringsfil skapas för beställningar som är berörda av punkt 3 nedan. Det är en andra veckoavisering som körs under dagtid 30/9 (detta görs för att det inte ska bli problem med 01R/31R-poster).
 3. Startuttag sker för 2023-års taxeringsinformation (tabeller i 40-serien) samt tabellerna ovan under rubriken Omstarter av tabeller.

Vad händer vid första aviseringstillfället för Fastighetsavisering fullständig, 2023-09-30 – daglig avisering?

 1.  Aviseringsfil (vid daglig avisering) skapas för tidsperioden 2023-09-27 – 2023-09-29 via ordinarie daglig avisering som körs natten mellan 29/9 och 30/9.
 2. Tom aviseringsfil skapas för beställningar som är berörda av punkt 3 nedan. Det är en andra dagsavisering som körs under dagtid 30/9 (detta görs för att det inte ska bli problem med 01R/31R-poster).
 3. Startuttag sker för 2023-års taxeringsinformation (tabeller i 40-serien) samt tabellerna ovan under rubriken Omstarter av tabeller. 
Tidplan
Datum Leveranser
2023-09-27—2023-09-29 Inga leveranser av Fastighetsuttag
2023-09-28—2023-09-29 Inga leveranser av Fastighetsavisering, fullständig samt Fastighetsavisering, förenklad

Läs mer på produktsidorna för respektive produkt.