Påverkan på Markreglerande bestämmelse Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning

24 maj 2023

En oplanerad och tvingande åtgärd gällande markreglerande bestämmelse påverkar aktualiteten och tillgången till informationsmängden i ovan nämnda produkter.

Just nu har vi problem med tillhandahållandet av informationen gällande planer och markreglerande bestämmelser och det påverkar två av våra produkter. Vi arbetar intensivt för att lösa problemet.

Markreglerande bestämmelse Direkt

Produkten fungerar som vanligt men från och med 25 maj 2023 (vecka 21) kommer informationen inte att uppdateras på grund av omladdning i databasen. Enligt plan kommer informationen att uppdateras som vanligt från och med vecka 23.

Fastighetsinformation Nedladdning

Vi kan inte leverera informationsmängden Markreglerande bestämmelse vilket innebär att alla beställningar som innehåller den informationsmängden kommer att få status ”Fel”/”Misslyckad” i Geotorget beställning.

Informationsmängden Markreglerande bestämmelse ska kunna levereras igen i början av vecka 23.

Övriga informationsmängder påverkas inte vilket innebär att alla beställningar som inte innehåller Markreglerande bestämmelse levereras som vanligt.