Förändrade rutiner för debitering av årliga licensavgifter för fastighetsinformation i Geotorget beställning

4 juli 2023

När beställningar görs av produkten Fastighetsinformation Nedladdning med valet abonnemang i Geotorget beställning kommer den årliga licensavgiften att debiteras årsvis.

I och med införande av beställningsgränssnittet Geotorget beställning, har rutinerna för debitering av de årliga licensavgifterna för abonnemang ändrats. Det innebär att debitering sker av den totala årliga licensavgiften. Det innebär samma debiteringsrutiner som gäller för den geografiska informationen.

Tidigare har den årliga licensavgiften för produkten Fastighetsavisering, fullständig (ÖFF), debiterats löpande per månad. Rutinen för dessa beställningar kommer att fortgå så länge produkten finns tillgänglig.

Geotorget beställning