Fastighetsinformation Nedladdning – problem att leverera förändringsuttag

30 maj 2023

Just nu har vi problem med att leverera förändringsuttag i produkten Fastighetsinformation Nedladdning som beställts via Geotorget beställning. Det gäller för samtliga informationstyper utom Adress och byggnad.

Ett oväntat fel i förändringshanteringen påverkar just nu förändringsuttagen i Fastighetsinformation Nedladdning.

Det innebär att beställningar av typen abonnemang som avser förändringsuttag av informationstyperna Bestämmelse, Fastighet och Inskrivning inte kan levereras för närvarande.

Det som fortfarande kan levereras är beställningar som:

  • bara innehåller informationsmängderna Belägenhetsadress och Byggnad, gäller både basuttag och förändringsuttag
  • är av typen abonnemang och avser basuttag, gäller för samtliga informationstyper
  • är av typen engångsuttag, gäller för samtliga informationstyper