Driftstopp i flera direktåtkomstprodukter lördag 9 mars

15 februari 2024

Det handlar om en systemuppdatering i databaser som innebär att flera direktåtkomstprodukter inte kommer fungera under tiden för uppdatering. Stoppet planeras att starta kl 8.00 och pågå i ca 2-4 timmar.

Lördag 9 mars 2024 kommer en uppdatering ske av databaser för fastighetsinformation. 

De produkter som direkt påverkas är:

  • Fastighet och samfällighet Direkt
  • Gemensamhetsanläggning Direkt
  • Gränspunkt Direkt
  • Markreglerande bestämmelse Direkt
  • Referens Uppslag Organisation
  • Registerbeteckning Direkt
  • Rättighet Direkt
  • Taxering Direkt

Övriga direktåtkomstprodukter ska fungera som vanligt men vi vill ändå uppmärksamma er att även de kan komma att påverkas av uppdateringen.