Myndigheters samverkan vid en omarrondering

Här beskrivs Lantmäteriets roll och samverkan med andra myndigheter i samband med en omarrondering.

Länsstyrelsens roll i omarronderingen

Länsstyrelsen Dalarna förvaltar markreserven och ansvarar för lantbruksfrågor, kulturmiljöfrågor och naturvårdsfrågor. Länsstyrelsen handlägger också förvärvstillstånd. Inom omarronderingsområden krävs vanligtvis tillstånd för förvärv av mark taxerad som lantbruksenhet. Det är hos länsstyrelsen som förvärvstillstånd söks.

Läs mer om förvärvstillstånd på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats (öppnas i nytt fönster)

Skogsstyrelsens roll i omarronderingen

Skogsstyrelsen ansvarar för naturvård och rådgivning i skogsbruksfrågor.

Skogens Pärlor är en e-tjänst där Skogsstyrelsen visar värdefulla miljöer i din skog. På detaljerade kartor kan du enkelt ta del av olika inventeringar och analyser av skyddsvärda objekt.

Lantmäteriets roll i omarronderingen

Lantmäteriet genomför omarronderingen, dvs. gör en ny fastighetsindelning och fördelar likvider. För att en omarrondering ska kunna genomföras måste fastighetsägare ha ansökt om detta och Lantmäteriet ska ha undersökt att det finns båtnad och att opinionen inte är negativ. Läs mer om hur en omarrondering går till.