Dela en fastighet genom en avstyckning

Avstyckning är när en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet. Det kan exempelvis ske i samband med att någon köpt mark för att bygga ett bostadshus. Man kan även stycka av en fastighet utan att det finns något köp som grund.

Så här ansöker du om en avstyckning

För att hjälpa dig med en avstyckning så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten.

Ansök inom sex månader vid köp eller gåva

Det är fastighetsägaren som ansöker om avstyckning. Om någon redan köpt den del som ska avstyckas från fastigheten kan antingen köparen eller ägaren till den ursprungliga fastigheten ansöka om avstyckning. En sådan ansökan måste skrivas under av både köparen och säljaren, och måste göras senast sex månader efter förvärvet annars blir köpet eller gåvan ogiltig. 

Inteckningsfri avstyckning

I samband med att vi genomför en avstyckning kan du ansöka om att inteckningarna från den ursprungliga fastigheten inte ska följa med den nya fastigheten. Det är speciellt fördelaktigt ifall fastigheterna inte ska ha samma ägare. Om du inte gör det, gäller eventuella inteckningar i båda fastigheterna.

Rättighet på annan fastighet

Vid en avstyckning kan vi även skapa servitut, en rättighet för en fastighet att på ett visst sätt använda en annan. Den nya fastigheten kan till exempel få rätt att använda en väg över den ursprungliga fastigheten (stamfastigheten).

Ansök om lagfart vid köp eller gåva

När avstyckning görs på grund av ett köp eller en gåva så behövs en lagfart på den nya fastigheten som skapats efter avstyckningen. Här kan du ansöka om lagfart.

Vad händer när ansökan är inskickad?

När vi har fått in din ansökan så påbörjas en utredning. Här kan du läsa mer om vad som händer när vi tagit emot din ansökan.

Handläggningstid och kostnader vid en avstyckning

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur omfattande förändringen som du ansökt om är. Lantmäteriet kan inte lämna något förhandsbesked om ett ärende är genomförbart eller vad det kommer att kosta. Här kan du läsa mer om avgifter och ta del av kostnadsexempel.

Varje ärendes handläggningstid påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är. Här kan du läsa mer om handläggningstider.