Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Regeringsuppdrag

Här presenteras pågående uppdrag från regeringen som tilldelats Lantmäteriet och de rapporter som Lantmäteriet har lämnat till regeringen.

Uppdragen och rapporterna är sorterade efter diarienummer, senast överst.

När ett uppdrag är klart presenteras det under avslutade uppdrag

Lantmäteriets regeringsuppdrag

Uppdrag Diarienummer Rapport
Etablera en digital infrastruktur

Uppdrag att etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen (pdf)

LM2020/002393                                 

Delredovisas till Finansdepartementet senasstden 1 februari 2021.

Slutredovisas till Finansdepartementet senast den 31 januari 2022.

Etablera nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen

Uppdrag åt Bolagetsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Skatteverket att tillsammans etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Myndigheten för digital förvaltning ska leda arbetet (pdf)

LM2019/020730

Delredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 1 mars 2020.

Slutrapport till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2021.

Förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Uppdrag till Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet samt Skatteverket att tillsammans etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (pdf)

LM2019/020727

Delredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 1 mars 2020.

Slutrapport till Infrastrukturdepartementet senast den 31 janauri 2021.

Framtagande av en ny geodatastrategi

Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2020 (pdf)

LM2019/020917

Redovisas till Finansdepartementet senast den 30 augusti 2020.

Testa ny teknik vid automatisering inom offentlig förvaltning

Uppdrag åt Myndigheten för digital förvaltning och Lantmäteriet att tillsammans undersöka möjligheten att använda ny teknik för att utveckla automatiserade arbetsrutiner, ärendeprocesser och beslutsfattande (pdf)

LM2019/020474

Slutredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 25 september 2020

Utöka antalet arbetstillfällen med lokalisering i Kiruna

Uppdrag att förstärka myndighetens verksamhet i Kiruna genom att utöka antal arbetstillfällen inom myndighetens nuvarande verksamhetsområde.

LM2019/010018

Delredovisas till Finansdepartementet senast den 30 november 2019 och den 31 oktober 2020.
Slutredovisas senast den 31 december 2021.

Tillgängliggörande av värdefulla datamängder

Uppdrag att analysera budgetära konsekvenser av myndigheters tillgängliggörande av värdefulla datamängder

Ändring av uppdraget att analysera budgetära konsekvenser av myndigheters tillgängliggörande av värdefulla datamängder
LM2019/007157

Redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)
8 maj 2020

Slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)
12 juni 2020

Gemensam målsättning för nyckeltal 201-2018/8076

Lantmäteriets Årsredovisning 2020

Lantmäteriets Årsredovisning 2019

Delredovisas till Finansdepartementet den 30 april 2019

Lantmäteriets årsredovisning 2018

Praktik för nyanlända arbetssökande

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020

309-2018/3171

Redovisas till Statskontoret
1 april 2019
1 april 2020
15 januari 2021
Statskontoret gör slutrapport senast den 1 mars 2021

Praktik för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020

309-2018/2986

Redovisas till Statskontoret
1 april 2019
1 april 2020
15 januari 2021
Statskontoret gör slutrapport senast den 1 mars 2021

Laserskanning av Sveriges skogsmark

Uppdrag att genomföra laserskanning av Sveriges skogsmark

Uppdrag till Skogsstyrelsen att uppdatera, utveckla och tillhandahålla digitala kunskapsunderlag med skogliga grunddata

508-2018/4130

LM2019/004968

Skogsstyrelsens årsredovisning 2020

Skogsstyrelsens årsredovisning 2019

Kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen

Uppdrag att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen (pdf)

404-2017/6510 Redovisas till Näringsdepartementet 1 december 2020

Återrapporteringskrav

Uppdrag som ska återrapporteras i Lantmäteriets Årsredovisning 2019.

Uppdrag Diarienummer Redovisas

Uppdrag till andra myndigheter som Lantmäteriet medverkar i

Uppdrag där Lantmäteriet medverkar som en samverkanspart tillsammans med andra myndigheter.

Uppdrag Diarienummer Rapport

Ändring av uppdraget att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö

Uppdrag till Boverket att samla in och sprida information om byggnaders inomhusmiljö ska begränsas till att omfatta kvalitetsgranskat material (pdf).

LM2020/006094

Delredovisas till Finansdepartementet 30 september 2020
Slutredovisas till Finansdepartementet den 31 december 2021

Nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Uppdrag åt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) att vara nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång

LM2019/019423

Redovisas till Infrastrukturdepartementet den 2 mars 2020

Stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden

Uppdrag åt Energimyndigheten att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden

100-2018/1797

En plan ska redovisas till Näringsdepartementet 1 juni 2018

Delrapport till Näringsdepartementet
31 mars 2019, Bilaga 1 och Bilaga 2.
31 mars 2020

Slutredovisas till Näringsdepartementet 31 mars 2022

Enhetlig digital tillämpning av Plan- och bygglagen

Uppdrag till Boverket att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

401-2017/6578 Löpande information under arbetets gång och rapport till Näringsdepartementet 31 augusti 2020
Kompetensinsatser kring Plan- och bygglagen

Uppdrag till Boverket att genomföra kompetensinsatser kring Plan- och bygglagen (pdf)

409-2016/5858

Boverkets delrapport 1 till Näringsdepartementet den 31 januari 2018

Boverkets delrapport 2 till Näringsdepartementet den 31 januari 2019

Delrapport 3 till Näringsdepartementet den 31 januari 2020

Slutrapport till Näringsdepartementet den 11 december 2020.