Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Regeringsuppdrag

Här presenteras pågående uppdrag från regeringen som tilldelats Lantmäteriet och de rapporter som Lantmäteriet har lämnat till regeringen.

Uppdragen och rapporterna är sorterade efter diarienummer, senast överst. När ett uppdrag är klart presenteras det under avslutade uppdrag

Lantmäteriets regeringsuppdrag
Uppdrag Diarienummer Rapport

Kompetensförsörjning (pdf, nytt fönster)

LM2021/000738

Redovisas till Finansdepartementet senast den 31 december 2021.

Vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån (pdf, nytt fönster)

Förlängd tid att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån (pdf, nytt fönster)

Förlängd tid att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån (pdf, nytt fönster)

LM2020/030302

Slutredovisas av Arbetsgivarverket till Finansdepartementet senast den 31 juli 2021.

Utreda frågan om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder (pdf, nytt fönster)

LM2020/030209

Redovisas till Finansdepartementet senast den 17 december 2021.

Fortsätta ta emot nyanlända för praktik 2021-2023 (pdf, nytt fönster)

LM2020/029862

Redovisas till Statskontoret senast
1 april 2021
1 april 2022
1 april 2023
15 februari 2024

Fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (pdf, nytt fönster)

LM2020/029261

Redovisas till Statskontoret senast
1 april 2021
1 april 2022
1 april 2023
15 februari 2024

Etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen (pdf, nytt fönster)

LM2020/002393                                 

Delredovisas till Finansdepartementet senast den 1 februari 2021 (pdf, nytt fönster).

Slutredovisas till Finansdepartementet senast den 31 januari 2022.

Etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. (pdf, nytt fönster)

Förlängd tid att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen (pdf, nytt fönster)

LM2019/020730

LM2020/030210

Delredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 1 mars 2020 (pdf, nytt fönster).

Delredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2021 (pdf, nytt fönster).

Förlängd tid till den 1 december 2021.

Etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (pdf, nytt fönster)

Förlängd tid att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (pdf, nytt fönster)

LM2019/020727

LM2020/030214

Delredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 1 mars 2020 (pdf, nytt fönster).

Delredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2021 (pdf, nytt fönster).

Förlängd tid till den 1 december 2021

Förstärka myndighetens verksamhet i Kiruna genom att utöka antal arbetstillfällen inom myndighetens nuvarande verksamhetsområde (pdf, nytt fönster). LM2019/010018

Delredovisas till Finansdepartementet senast den 30 november 2019 och den 31 oktober 2020.

- Delrapport 1 kring uppdraget om att förstärka myndighetens verksamhet i Kiruna (pdf, nytt fönster)

- Delrapport 2 kring uppdraget om att förstärka myndighetens verksamhet i Kiruna (pdf, nytt fönster)

Slutredovisas senast den 31 december 2021.

Fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 (pdf, nytt fönster) 309-2018/3171

Redovisas till Statskontoret:

1 april 2019, Statskontorets webbplats (nytt fönster)

1 april 2020, Statskontorets webbplats (nytt fönster)

15 januari 2021

Statskontoret gör slutrapport senast den 1 mars 2021

Fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 (pdf, nytt fönster) 309-2018/2986

Redovisas till Statskontoret:

1 april 2019, Statskontorets webbplats (nytt fönster)

1 april 2020,
Statskontorets webbplats (nytt fönster)

15 januari 2021

Statskontoret gör slutrapport senast den 1 mars 2021

Genomföra laserskanning av Sveriges skogsmark (pdf, nytt fönster)

Uppdatera, utveckla och tillhandahålla digitala kunskapsunderlag med skogliga grunddata (pdf, nytt fönster)

508-2018/4130

LM2019/004968

Skogsstyrelsens årsredovisning 2020

Skogsstyrelsens årsredovisning 2019 på Skogsstyrelsens webbplats (nytt fönster)

Återrapporteringskrav

Uppdrag som ska återrapporteras i Lantmäteriets Årsredovisning
Uppdrag Diarienummer Redovisas
Omarrondering (pdf, nytt fönster) LM2021/000733

Lantmäteriets Årsredovisning 2021

Kommunikation om laddpunkter (pdf, nytt fönster) LM2021/000737

Lantmäteriets Årsredovisning 2021

Gemensam målsättning för nyckeltal (pdf, nytt fönster) 201-2018/8076

Lantmäteriets Årsredovisning 2020

Lantmäteriets Årsredovisning 2019 (pdf, nytt fönster)

Delredovisas till Finansdepartementet den 30 april 2019 (pdf, nytt fönster)

Lantmäteriets årsredovisning 2018 (pdf, nytt fönster)

Övriga uppdrag där Lantmäteriet medverkar 
Uppdrag Diarienummer Rapport

Enhetliga digitala processtöd och gemensamma rutiner för medverkan i samhällsplaneringen (pdf, nytt fönster)

LM2021/003451

Redovisas till Finansdepartementet senast den 27 januari 2023

Analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform (pdf, nytt fönster).

LM2021/001459

Redovisas till Infrastrukturdepartementet den 30 augusti 2021

Vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång (pdf, nytt fönster).

LM2020/029363

Den 31 december 2021


Ändring av uppdraget att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö (pdf, nytt fönster).

LM2020/006094

Redovisas till Finansdepartementet den 31 december 2021

Stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden (pdf, nytt fönster). 100-2018/1797

Slutredovisas till Näringsdepartementet 31 mars 2022