Reports

Here you will find reports published from 1982 until today. 

Reports published before 2005 that are not available in digital format are stocked by Lantmäteriet. If you wish to order such a report, contact our customer center.

Reports from 2013-

Reports published between 2013-
Nr Author Title
2024:1 Anders Bogghed

Skogsbrukets kostnader 2023 (in swedish, pdf, nytt fönster)

2023:1  Nilfouroushan F, Gido N, Olsson P‑A, Puwakpitiya Gedara C

Activity Report: Contributions from Lantmäteriet to the InSAR-Sweden Project (pdf, new window)

2022:3 Steffen H, Bagherbandi M, Eshagh M, Horemuz M, Johansson J Geodetic activities in Sweden 2018–2022 (pdf, new window)
2022:2 Fastighetsbildningsstöd Tomtanläggningsmetoden för värdering av växter och anläggningar enligt expropriationslagen (in swedish, pdf, new window)
2022:1 Jivall L, Nilfouroushan F, Al Munaizel N Analysis of 20 years of GPS data from SWEREF consolidation points – using BERNESE and GAMIT-GLOBK software (pdf, new window)
2021:1 Abraha K E, Frisk A, Westberg M, Wiklund P Swepos Data Quality Monitoring – GNSS Signal Disturbances Detection System (pdf, new window)
2019:3 Engfeldt A RG 2000 – a comprehensive overview on the new gravity reference frame of Sweden (pdf, new window)
2019:1 Alfredsson A, Alm L, Dahlström F, Jivall L, Kempe C, Wiklund P Förvaltning av de nationella geodetiska referensnäten (pdf, in Swedish, new window)
2018:5 Jivall L, Nilfouroushan F Mast-based versus Pillar-based Networks for Coordinate Estimation of SWEREF points – using the Bernese and GAMIT-GLOBK Software Packages (pdf, new window)
2018:4 Dan Norin
Anna B O Jensen,
Mohammad Bagherbandi och Mehdi Eshagh

Geodetic activities in Sweden 2014-2018 (pdf, new window) 
2018:3

Vilhelm Svensson och
Fredrik Tobler

Utvärdering av olika metoder för stationsetablering med nätverks-RTK (in swedish, pdf, new window
2018:2 Anders Bogghed

Skogsbrukets kostnader 2018 (in swedish, pdf, nytt fönster)

2018:1 Malin Klintborg Malgorzata Drewniak Uppdrag att verka för digitalt först - För en smartare samhällsbyggnadsprocess (in swedish, pdf, new window)
2017:2 Malgorzata Drewniak Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (in swedish, pdf, new window)
2016:7 Peter Nyhlén

The national geodata strategy 2016-2020 (pdf, new window)

2016:5 Anna Berggren Inledande försök till mätning med Europas navigeringssystem Galileo (in swedish, pdf, new window)
2016:4 Kempe C (ed.) Proceedings of the NKG General Assembly, Göteborg, Sweden, 1-4 September 2014 (pdf,new window)
2016:3 Peter Nyhlén Nationell geodatastrategi 2016-2020 (in swedish, pdf, new window)
2016:2 Andreas Engfeldt Preparations and plan for the new national gravity system, RG 2000 (pdf, new window)
2016:1 Andreas Engfeldt RG 2000 – status March 2016 (pdf, new window)
2015:4 Bengt Andersson, Anders Alfredsson, Anders Nordqvist och Ronald Kilström RIX 95-projektet - slutrapport(in swedish, pdf, new window)
2015:2 Dan Norin, Jan M. Johansson, Stig-Göran Mårtensson och Mehdi Eshagh Geodetic activities in Sweden 2010–2014 (pdf, new window)
2015:1 Annika Fredriksson och Madeleine Olsson Jämförelse av höjdmätning med olika GNSSmottagare i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst (in swedish, pdf, new window)
2014:5 Kent Ohlsson Studie av mätosäkerhet och tidskorrelationer vid mätning med nätverks-RTK i SWEPOS 35 km-nät (in swedish, pdf, new window)
2014:2 Per-Ola Eriksson Review of current and near-future levelling technology – a study project within the NKG working group of Geoid and Height Systems (pdf, new window)
2014:1 Bertil Jansson Utvärdering av projektresultatet Bygga Villa (in swedish, pdf, new window)
2013:4 Anders Bogghed Skogsbrukets kostnader 2013 Norra, mellersta och södra Sverige (in swedish, pdf, new window)
2013:2 Hanna Sörendal Underrättelseskyldighet vid inskrivning (in swedish, pdf, new window)
2013:1 Tomas Vesterlin Samråd och olämpliga planbestämmelser (in swedish, pdf, new window)
2010:10 Anders Bogghed

Skogsbrukets kostnader 2010 (in swedish, pdf, nytt fönster)

Reports from 2006-2012

Reports published between 2006-2012
Nr Author Title
2012:7   Nationell geodatastrategi: Sverige bygger en infrastruktur för geodata (in swedish, pdf, new window)
2012:6 Eije Sjödin Tomtanläggningsmetoden för värdering av växter och anläggningar enligt expropriationslagen (in swedish, pdf, new window)
2012:5 Lantmäteriet Båtnad vid omarrondering av skogsmark – ny
beräkningsmetod (in swedish, pdf, new window)
2012:4 Olof Unger Ny hantering av avtalsrättigheter (in swedish, pdf, new window)
2012:3 Rebecka Lundell Undersökning av nätverks-RTK-meddelande tillsammans med olika GNSS-mottagare - vid nätverks-RTK-mätning i SWEPOS nät av fasta referensstationer (in swedish, pdf, new window)
2012:2 Anna-Karin Lindh, Tomas Öhrn, Olle Unger och Sven Jonsson Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning (in swedish, pdf, new window)
2012:1 Kristin Andreasson och Johanna Dahlin Allmänt vatten - ett grumligt ämne (in swedish, pdf, new window)
2011:4 Tomas Vesterlin Upphävande av obehövlig ledningsrätt (in swedish, pdf, new window)
2011:3 Ke Liu A study of the possibilities to connect local levelling networks to the Swedish height system RH 2000 using GNSS (pdf, new window)
2011:2 Jakob Jansson Undersökning av mätosäkerheten i det förtätade
SWEPOS-nätet i Stockholmsområdet – vid mätning med nätverks-RTK (in swedish, pdf, new window)
2011:1 Eije Sjödin Beslut enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen (in swedish, pdf, new window)
2010:11 Jonas Ågren och Lars E. Engberg Om behovet av nationell geodetisk infrastruktur och dess förvaltning i framtiden (in swedish, pdf, new window)
2010:7 Jonas Lord Test av GNSS-mottagare från DataGrid (in swedish, pdf, new window)
2010:6 Anders Engfeldt och Robert Odolinski Punktbestämning i RH 2000 - Statisk GNSS-mätning mot SWEPOS (in swedish, pdf, new window)
2010:5 Per-Ola Eriksson Anslutning av lokala höjdnät till
RH 2000 med GNSS-stommätning (in swedish, pdf, new window)
2010:4 Per-Ola Eriksson Höjdmätning med GNSS – vägledning för olika mätsituationer (in swedish, pdf, new window)
2010:3 Robert Odolinski Checklista för nätverks-RTK (in swedish, pdf, new window)
2010:2 Robert Odolinski Studie av noggrannhet och
tidskorrelationer vid mätning med
nätverks-RTK (in swedish, pdf, new window)
2010:1 Bo-Gunnar Reit

Om geodetiska transformationer (in swedish, pdf, new window)

On geodetic transformations (pdf, new window)

2009:5 Susanna Bosrup och Jenny Illerstam Restfelshantering med Natural Neighbour och TRIAD vid byte av koordinatsystem i
plan och höjd (in swedish, pdf, new window)
2009:4 Anders Fridén och Ann-Katrin Persson Realtidsuppdaterad etablering av fri station - ett fälttest med radioutsänd projektanpassad nätverks-RTK (in swedish, pdf, new window)
2009:3   Nationell geodatastrategi 2009 (in swedish, pdf, new window)
2009:2 Robert Odolinski och Johan Sunna Detaljmätning med nätverks-RTK - en noggrannhetsundersökning (in swedish, pdf, new window)
2009:1 Jonas Ågren Beskrivning av de nationella geoidmodellerna SWEN08_RH2000 och SWEN08_RH70 (in swedish, pdf, new window)
2008:6 Tomas Öhrn Huvudmannaskap för allmänna
platser i detaljplan (in swedish, pdf, new window)
2008:4 Daniel S Johansson och Sören Persson Kommunikationsalternativ för nätverks-RTK – virtuell referensstation kontra nätverksmeddelande (in swedish, pdf, new window)
2008:2 Kristin Andreasson På gränsen till framtiden: Möjligheter till koordinatbestämda fastighetsgränser (in swedish, pdf, new window)
2008:1   Nationell geodatastrategi 2008 (in swedish, pdf, new window)
2007:15 Eije Sjödin och Peter Wiström Tredimensionell fastighetsindelning: Uppföljning av de första årens tillämpning samt förslag till lagändringar (in swedish, pdf, new window)
2007:14 Mikael Lilje, Per-Ola Eriksson, Per-Anders Olsson, Runar Svensson, Jonas Ågren RH 2000 och riksavvägningen (in swedish, pdf, new window)
2007:13 Leif Norell Markåtkomst och ersättning för vägar, järnvägar och kraftledningar i Norden (in swedish, pdf, new window)
2007:12 Jesper Ivarsson Test and Evaluation of SWEPOS Automated Processing Service (pdf, new window)
2007:11 Christina Lilje, Andreas Engfelt och Lotti Jivall Introduktion till GNSS (in swedish, pdf, new windowr)
2007:10 Martin Lidberg och Mikael Lilje Evaluation of Monument Stability in the SWEPOS GNSS Network using Terrestrial
Geodetic Methods — up to 2003 (pdf, new window)
2007:9 Ida Magni Kan Nätverks-DGPS bidra till att effektivisera naturreservatsmätning - en utvärdering av mätnoggrannhet och användaraspekter (in swedish, pdf, new window)
2007:8 Daniel Halvardsson och Joakim Johansson Jämförelse av distributionskanaler för projektanpassad nätverks-RTK (in swedish, pdf, new window
2007:5   Kom igång med ArcCadastre! (in swedish, pdf, new window)
2007:4 Jonas Ågren och Runar Svensson Postglacial Land Uplift Model and System Definition for the New Swedish Height System RH 2000 (pdf, new window)
2007:3 Kristin Andreasson Utökade möjligheter till
fastighetsbestämning
och avveckling av åtgärden
återställande av gränsmärke (in swedish, pdf, new window)
2007:2   Getting started with ArcCadastre (pdf, new window)
2007:1 Fredrik Johansson och Mattias Wallerström En nätverks-RTK-jämförelse mellan GPS och GPS/Glonass (in swedish, pdf, new window)
2006:9 Assad Shah Systematiska effekter inom den tredje riksavvägningen (in swedish, pdf, new window)
2006:8 Hans-Fredrik Wennström (ed.) Struve Geodetic Arc 2006 International Conference – the Struve arc and extensions in space and time (pdf, new window)
2006:6 Tomas Öhrn och Anders Moberg Samfällighetsregistret (in swedish, pdf, new window)
2006:5 Helena von Malmborg Jämförelse av Epos och nätverks-DGPS (in swedish, pdf, new window)
2006:4 Dan Klang KRIS-GIS® projekt i Eskilstuna. Kvalitet i höjdmodeller (in swedish, pdf, new window)
2006:3 Dan Klang och Helén Burman En ny svensk höjdmodell laserskanning, Testprojekt Falun (in swedish, pdf, new window)
2006:2 Dan Norin, Andreas Engfeldt, Stefan Öberg, Lars Jämtnäs Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst (in swedish, pdf, new window)
2006:1 Göran Eriksson och Karin Lindgren Gardby Vad kostar en avstyckning i Norden? (in swedish, pdf, new window

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website