Lantmäteriet

Se filmerna från UR om Lantmäteriets historia, olika funktioner och verksamheter.

Läs mer