Lantmäteriet

Ska du ansöka om lagfart?

Har du blivit ägare till en fastighet, och behöver ansöka om lagfart? Vi har gjort en film för att förklara hur en ansökan går till. Läs mer om lagfartsansökan
Nyheter

Vägkartan – för post, samfärdsel och hemliga agenter

28 februari 2024

Den som var ute och red på landsvägarna på 1700-talet hade nytta av Lantmäteriets kartserie Vägkartan. Den innehöll vägarnas sträckning och gästgivaregårdar med ordinarie postställen, samt en praktisk tabell för avstånden mellan gårdarna. Kartorna var till nytta för postgång och samfärdsel, liksom för rikets underrättelsetjänst.