Geodesi

Geodesi är vetenskapen om uppmätning av jordens yta och dess tyngdkraftsfält. I Sverige ansvarar Lantmäteriet för den nationella geodetiska infrastrukturen, det vill säga geodetiska referenssystem och utveckling av teknik och metoder för effektiv lägesbestämning.

Forskning inom geodesi

Lantmäteriet har i uppdrag att bedriva forskning inom geodesiområdet. Genom att aktivt följa, stödja och delta i nationell och internationell forskning identifierar vi områden som bedöms vara viktiga för ändamålsenlig och hållbar utveckling av den nationella geodetiska infrastrukturen.

Sedan början av 2000-talet har Lantmäteriet i samarbete med högskolor i Sverige utbildat forskare inom geodesiområdet i form av industridoktorander. De har finansierats av Lantmäteriet och samarbetet har bland annat resulterat i följande doktorsavhandlingar.

Lantmäteriets industridoktorander inom geodesi
År Titel Författare Lärosäte
2007 Geodetic reference frames in presence of crustal deformations Martin Lidberg Chalmers tekniska högskola
2013 On modelling of postglacial gravity change (nytt fönster) Per-Anders Olsson Chalmers tekniska högskola
2020 GNSS hardware biases in code and carrier phase observables (nytt fönster) Martin Håkansson Kungliga Tekniska högskolan
Pågående (inriktning mot fysikalisk geodesi och höjdsystem) Anders Alfredsson Högskolan i Gävle

Satellitbaserad lägesbestämning med centimeternoggrannhet i realtid är idag en självklarhet inom svensk samhällsbyggnad. Lantmäteriets forskning om satellitsignaler, geodetiska referenssystem, deformationer av jordskorpan, tyngdkraft och geoiden har skapat förutsättningarna för detta – något som användarna inte behöver tänka på när de använder den geodetiska infrastrukturen och tjänster som t.ex. Swepos.

Kontaktinformation

Kontakta geodesienheten om du vill ha mer information om Lantmäteriets forskning inom geodesiområdet.