Remissvar till andra myndigheter

Här hittar du alla våra besvarade remisser till andra myndigheter, sorterade per år och diarienummer.

Remissvar 2023
Myndighet Remissvar

Boverket

Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om regionplan; med konsekvensutredning (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/067157

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Yttrande - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk och sårbarhetsbedömningar (RSB) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/053969

Boverket

Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/015914

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Yttrande – Planeringsinriktning för civil beredskap (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/019533

Kammarkollegiet

Remiss - Ansökan om ändring av gränsen mellan Askersunds och Motala kommuner (pdf, nytt fönster).

Dnr: LM2023/004411

Skogsstyrelsen

Yttrande - Nulägesanalys av enskilda vägar med inriktning på skogsbrukets transporter, Skogsstyrelsen (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/000410

Kammarkollegiet

Remiss - Ansökan om ändring av gränsen mellan Askersunds och Motala kommuner (pdf, nytt fönster).

Dnr: LM2023/004411

Skogsstyrelsen

Yttrande - Nulägesanalys av enskilda vägar med inriktning på skogsbrukets transporter, Skogsstyrelsen (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/000410

Remissvar 2022
Myndighet Remissvar
Länsstyrelsen Naturvårdsenheten

Yttrande över Länsstyrelsen i Hallands läns förslag på ändringar i Natura 2000-nätverket (pdf, nytt fönster).

Dnr: LM2022/035442

Länsstyrelsen Västerbotten

Yttrande Västerbottensmiljömål 2022-2030 (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/048057

Havs- och vattenmyndigheten

Reviderad vägledning om tillsyn av små avloppsanläggningar (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/013448

Remissvar 2021
Myndighet

Remissvar

Myndigheten för Digital Förvaltning

Rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2021/052559

Remissvar 2020
Myndighet Remissvar
Transportstyrelsen
Förslag till nya föreskrifter om ålderskrav för operatörer av obemannade luftfartygssystem och kompetensnivå för fjärrpiloter till Transportstyrelsen (pdf, nytt fönster).

Dnr: LM2020/009070

Remissvar 2018
Myndighet
Remissvar
Länsstyrelsen Västerbotten

Västerbottens åtgärdsprogram för hållbar utveckling - med miljömålen i sikte 2019-2023 (pdf, nytt fönster)

Dnr 409-2018/4547

Länsstyrelsen Skåne

Yttrande över förslag till Klimat- och energistrategi för Skåne (pdf, nytt fönster)

Dnr 119-2018/555

Remissvar 2017
Myndighet
Remissvar
Länsstyrelsen Dalarna

Yttrande över Förslag till Åtgärdsprogram 2018-20122 till Dalarnas miljömål (pdf, nytt fönster)


Dnr 119-2017/4037