Kontakter för lägenhetsinformation

Fastighetsägare vänder sig till kommunen

Som fastighetsägare är du skyldig att lämna uppgifter till kommunen om sådana förändringar i ditt lägenhetsbestånd som innebär att uppgifterna i registret behöver ändras. Du ska då vända dig till den kommun där lägenheterna finns.

Om du vill veta hur uppgifter i registret definieras och hur lägenhetsnumreringen ska göras, kan du hämta information på den här webbplatsen. Behöver du mer information eller har frågor, kontakta kommunen. Om du exempelvis behöver en förteckning över beslutade lägenhetsnummer är det till kommunen du ska vända dig i första hand.

Fastighetsägaren ska också informera de boende om beslutade lägenhetsnummer och anslå dem. Se förslag till skyltning i trappuppgången, på namntavla (doc) och på särskilt anslag (doc). Behöver du mera information eller har frågor, ska du även i detta fall kontakta kommunen.

Boende vänder sig till fastighetsägaren

Om du saknar uppgift om ditt lägenhetsnummer ska du vända dig till fastighetsägaren. Fastighetsägaren är skyldig enligt lag att informera de boende om lägenhetsnumren och att anslå dem på en väl synlig plats i byggnaden, exempelvis på namntavlan, dörrarna eller post- och fastighetsboxar.

Kommuner vänder sig till Lantmäteriet

Information som har med kommunernas ajourhållning av lägenhetsuppgifter att göra återfinns i handbok Ajourföring Lägenhetsregister (pdf). Det går också bra att kontakta BAL-supporten.

Om folkbokföring

Information om folkbokföringen på lägenhet finns på Skatteverkets webbplats.

Om hushålls- och bostadsstatistik

Information om den statistik som ska produceras med hjälp av lägenhetsregistret, och den uppdaterade folkbokföringen, finns på Statistiska centralbyråns webbplats.

Om produkter ur Lägenhetsregistret

Vill du få tillgång till uppgifter ur Lägenhetsregistret går det bra att kontakta geodatasupport@lm.se eller läs på produktsidorna för Lägenhetsregistret uttag och Lägenhetsregistret avisering.