Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Forskning

Forskning på Lantmäteriet är inget nytt. Vi ska enligt vår instruktion bedriva forskning inom geodesiområdet, och det har vi gjort i många år. Vi kan dessutom bedriva forskning inom andra områden om det underlättar för oss att nå våra verksamhetsmål. Sedan några år har Lantmäteriet satsat mer på detta.

Hur genomförs forskningen?

Forskningen bedrivs genom att vi satsar personella eller finansiella resurser. Det kan ske i aktiviteter som leds av Lantmäteriet eller av någon annan. Vi lägger särskild vikt vid att uppmuntra andra organisationer att prioritera de forskningsområden vi ser som mest strategiskt viktiga.

Den forskning som Lantmäteriet finansierar och bedriver ska i första hand ge ny kunskap som behövs för Lantmäteriets verksamhet på lång sikt. Forskningen ska även bidra till kompetensutveckling av medarbetare och att grundutbildning säkerställs.

Möt våra industridoktorander och läs om deras forskning. Vi har även information för dig som är intresserad av att göra ett examensarbete hos oss, eller vill veta mer om vilka examenarbeten som redan har gjorts.

För mer information, kontakta Linda Sabel på telefon 026- 63 36 37.