Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Genomförandebestämmelser

INSPIRE bidrar till att standardisera de nationella infrastrukturerna inom EU genom ett antal EU-förordningar som beskriver de olika komponenterna i en infrastruktur för geodata. Dessa EU-förordningar benämns genomförandebestämmelser (implementing rules).

Bestämmelserna ska säkerställa att infrastrukturen för geodata är kompatibel och användbar både nationellt och gränsöverskridande på Europanivå. Genomförandebestämmelserna är antagna som beslut eller förordningar av EU-kommissionen, vilket innebär att de är direkt bindande i alla medlemsländer. Ta del av genomförandebestämmelserna på EU-kommissionens webbplats (nytt fönster). Som stöd till genomförandebestämmelserna finns tekniska riktlinjer (nytt fönster) som beskriver hur genomförandebestämmelserna kan implementeras på ett bra sätt. I Sverige har vi valt att de tekniska riktlinjerna ska följas.