Languages Lättläst Teckenspråk

För återförsäljare

Här hittar du som är återförsäljare av Lantmäteriets geodata information som stödjer din verksamhet.
SJÄLVSERVICE Prisberäknaren

I Prisberäknaren kan du räkna ut avgifter för de produkter som du önskar beställa.

I Beställningssystemet kan du som återförsäljare lägga dina egna beställningar samt redovisa användning av försålda licenser.

Tjänsterna kräver att du har inloggning. Om det uppstår problem eller frågor, kontakta partner@lm.se