Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Uppgiftsinsamling

Uppgiftsinsamling inför förenklad fastighetstaxering 2024 av småhus.

Till dig som fått en blankett om uppgiftsinsamling

Blanketten ska skickas till Lantmäteriet via vår självservicetjänst eller med bifogat svarskuvert. För att logga in på självservicetjänsten använder du löp- och kontrollnummer som står högst upp till vänster på blanketten.

Använd blanketten Uppgiftsinsamling Småhusenhet. (pdf, nytt fönster)

Ni som har tjänsten Mina meddelanden har fått uppgiftssamlingen digitalt. Ingen pappersblankett har skickats ut. 

Blankett

De uppgifter som lämnas på blanketten kommer att användas i förberedelsearbetet inför den förenklade fastighetstaxeringen av småhus år 2024 för att kunna fastställa korrekta värdenivåer. Uppgifterna kommer inte att föras över till Skatteverkets fastighetstaxeringsregister.

Senaste inlämningsdag hittar du upp till vänster på blankettens första sida. För er som fått uppgiftsinsamlingen via mina meddelanden så hittar ni senaste inlämningsdag i meddelandetexten.

Om du inte har möjlighet att skicka in blanketten i tid meddela detta till Lantmäteriet.

E-post: smahus@lm.se

Tel: 026-63 36 30 (måndag-onsdag samt fredag kl 9-12, torsdag kl 13-16)

Om en fastighet har flera delägare har vi valt att skicka blanketten till en av delägarna. Det kan vara den som i registret står först utav ägarna. Om du själv inte kan svara på uppgifterna, be den av delägarna som bäst kan besvara blanketten att göra det.

Tala om det under "Lämna övriga uppgifter", skicka sedan in blanketten.

Kontakta Lantmäteriet via telefon eller e-post med de uppgifter som blanketten ska ändras/kompletteras med. Vi kan även bistå med att skicka en ny blankett.

E-post: smahus@lm.se

Tel: 026-63 36 30 (måndag-onsdag samt fredag kl. 9-12, torsdag kl. 13-16)

Ja, du är tvungen att lämna uppgifterna på nytt.

Observera att detta inte är en deklarationsblankett. Uppgifterna som lämnas på blanketten används endast i förberedelsearbetet och överförs inte till Skatteverkets Fastighetstaxeringsregister. Skatteverket kommer sedan inför den förenklade fastighetstaxeringen av småhus 2024 skicka ut en fastighetsdeklaration hösten 2023 där uppgifter inför själva taxeringen ska lämnas.

Tillbyggnader

Det beror på hur stor tillbyggnaden är i förhållande till hela småhusets boarea. Om tillbyggnaden utgör hälften av den totala boarean, bör en sammanvägning av delarna göras. Utbytesåret bör jämkas till 2015 (2019-2011).

Om tillbyggnaden utgör en liten del, mindre än 25 procent, bör året för byte av takbeklädnad sättas lika med det år som huvudbyggnaden senast bytte. Exempel: Tillbyggnad 2010 på 25 kvm. Ursprungliga småhusets boarea 100 kvm med nybyggnadsår 1965. Byte av takbeklädnaden gjordes 2020. Fastighetsägaren bör svara att året för byte var 2020 (2021-2020). 

Observera att motsvarande resonemang kan föras när det gäller tillbyggnader och bedömningen av utbytesår för fasadbeklädnad, fönster, grundläggning, uppvärmningssystem, elsystem samt vatten- och avloppssystem.

Delvis utbytt

Försök att göra en sammanvägning av skicket. Om de äldre fönsterna har ett mycket dåligt skick och behöver bytas ut inom den närmaste tiden, bör sammanvägningen bli ett normalt skick eller ett skick som är något sämre än normalt då fönsterna som hittills bytts ut är färre till antalet.

Observera att motsvarande resonemang kan föras i förekommande fall för takbeläggning och  fasadbeklädnad.

Inte i allt väsentligt bytts ut

Förbättringarna 2020 innebar inte att sanitetsutrustning m.m. ”i allt väsentligt byttes ut” vid ett och samma tillfälle. Tillsammans med golvbeläggningen och väggbeklädnaden samt övrig sanitetsutrustning som byttes ut 2010, bör det betraktas som att utrustningen i badrummet ”i allt väsentligt bytts ut”. Ett kryss bör sättas som äldst för alternativet 2013-2010 men kan även jämkas till 2016-2014 då det sammantagna skicket bör ha påverkats positivt av de senaste förbättringarna.

Byte av samtliga vitvaror räknas normalt inte som att kökets fasta inredning ”i allt väsentligt bytts ut”. Ett kryss bör i detta fall sättas för alternativet 2009-2005. Har bytet av vitvaror däremot inneburit en större förändring t.ex. skåp och bänkar behövt flyttas eller renoverats, bör ett kryss sättas för alternativet 2021-2019.

Uppvärmningssystem

När en gammal värmekälla har bytts ut och ersatts av en ny modernare ska det normalt inte räknas som att stora delar av uppvärmningssystemet har bytts ut. För att det ska räknas som att uppvärmningssystemet har bytts ut till stora delar måste även distributionssystemet har förnyats till någon del.

Grundläggning

Eftersom en förbättring av grundläggningen gjordes 2010 ska du endast sätta kryss i rutan för 2010-2004. Att skicket upplevs som dåligt eller att en besiktningsman protokollfört att det kan behöva göras nya åtgärder behöver inte anges. 

Elsystem

Nej, det krävs förutom dessa åtgärder att ledningar, elcentral och elmätartavla har bytts ut för att det normalt ska räknas som stora delar.

Ytskikt

Här får en sammanvägd bedömning av ytskikten göras för att sedan kryssa i det skick som passar bäst.

Kontakta oss

Om du vill ha ytterligare upplysningar rörande Uppgiftsinsamling inför Förenklad fastighetstaxering 2024 av småhus, kan du ringa oss på tel: 026-63 36 30.

Vi har telefontid måndag-onsdag samt fredag 9-12, och torsdag 13-16.

Har du andra frågor kan du kontakta Lantmäteriets kundcenter. Du kan även nå oss via e-post: smahus@lm.se