Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Fastighetsgränser

Behöver du en karta över din fastighet? Så här gör du för att hitta den information du behöver. 

Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta oss.

Använd e-tjänsten Min Fastighet om det är din egen fastighet, du behöver e-legitimation för att logga in.

Inne i tjänsten under fliken Tomtkarta, planer, avtal och sen under rubrikerna Åtgärd och Avskild mark hittar du förrättningsakterna som finns registrerade i fastighetsregistret på din fastighet. Är din fastighet bildad innan år 1972 så kan redovisningen av fastighetsrättsliga åtgärder vara ofullständig. Förrättningsakterna behöver inte innehålla rättsligt gällande kartor för dina fastighetsgränser utan vissa kartor är framställda genom kopiering av tidigare kartor eller registerkartan. 

Du är välkommen att kontakta vårt kundcenter om du inte hittar en rättsligt gällande karta i Min fastighet eller om du inte kan logga in i tjänsten eller om du inte äger fastigheten själv. 

I vår tjänst Kartsök och Ortnamn kan du se en fastighets ungefärliga läge och se hur den ligger i förhållande till andra fastigheter. Du kan även söka på fastighetsbeteckning, adress, koordinater eller zooma in till berörd fastighet direkt i kartan.
Observera att tjänstens gränser inte är exakta och att de saknar rättslig verkan. Läs mer om detta på sidan Visar gränserna rätt?

Vill du skriva ut aktuella kartor i olika format?
Läs då och få enkla tips om hur du använder e-tjänsten Kartutskrift

Behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter.

Kontakta din kommun för att få hjälp med detta.

Söker du karta inför bygglov för att rita in planerad utbyggnad eller liknande? Min karta är en e-tjänst vi har under utveckling där du själv kan spara ned en karta över din fastighet.

Gränserna som visas i tjänsten är inte exakta och de saknar rättslig verkan. Läs mer om varför under Visar gränserna rätt. Du kan också vända dig till din kommun för att få veta vilket kartunderlag du behöver. 

Mer information om bygglov