Fastighetsbestämning

Är du osäker på var en gräns går, var ett servitut finns eller vad det egentligen gäller? Då kan vi hjälpa dig genom att göra en fastighetsbestämning.

Vad innebär en fastighetsbestämning?

En fastighetsbestämning kan innebära utredning och beslut om:

  • hur gränserna går mellan olika fastigheter
  • ett servitut eller en ledningsrätt överhuvudtaget gäller och i vilken omfattning
  • på fastigheten belägna byggnader ingår i äganderätten till fastigheten
  • vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.

Det som beslutas vid lantmäteriförrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Vad kan det kosta?

Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna.

Utifrån samtalet med förrättningslantmätaren, och efter en fastighetsrättslig genomgång av de fastigheter som ingår i ditt ärende, så strävar vi efter att hålla en löpande dialog med dig om hur kostnaden utvecklas. 

Läs mer om våra avgifter.