Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Fastighetsgränser

Behöver du en karta med fastighetsgränser, en så kallad tomtkarta? Så här gör du för att hitta den information du behöver.

Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta vårt kundcenter.

Använd e-tjänsten Min Fastighet om det är din egen fastighet, du behöver e-legitimation för att logga in. Läs mer om e-tjänsten Min fastighet. 

Inne i tjänsten under fliken Tomtkarta, planer, avtal och sen under rubrikerna Åtgärd och Avskild mark hittar du förrättningsakterna som finns registrerade i fastighetsregistret på din fastighet. Är din fastighet bildad innan år 1972 så kan redovisningen av fastighetsrättsliga åtgärder vara ofullständig. Förrättningsakterna behöver inte innehålla rättsligt gällande kartor för dina fastighetsgränser utan vissa kartor är framställda genom kopiering av tidigare kartor eller registerkartan. 

Om du inte hittar en rättsligt gällande karta i Min fastighet eller om du inte kan logga in i tjänsten eller om du inte äger fastigheten själv, är du välkommen att kontakta vårt kundcenter.

I vår e-tjänst Min karta kan du se en fastighets ungefärliga läge och se hur den ligger i förhållande till andra fastigheter. Du kan även söka på fastighetsbeteckning, adress, koordinater eller zooma in till berörd fastighet direkt i kartan. Läs mer om e-tjänsten Min karta.

Observera att tjänstens gränser inte är exakta och att de saknar rättslig verkan. Mer information om gränser hittar du på sidan Visar gränserna rätt.

Om du vill skriva ut aktuella kartor i olika format så kan du använda dig av e-tjänsten Kartutskrift. Få enkla tips om hur du använder e-tjänsten Kartutskrift.

Behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter.

Kontakta din kommun för att få hjälp med detta.

Söker du karta inför bygglov för att rita in planerad utbyggnad eller liknande? Min karta är en e-tjänst vi har under utveckling där du själv kan spara ned en karta över din fastighet.

Gränserna som visas i tjänsten är inte exakta och de saknar rättslig verkan. På sidan Visar gränserna rätt kan du läsa mer om varför gränserna inte är exakta. Du kan också vända dig till din kommun för att få veta vilket kartunderlag du behöver. 

Mer information om bygglov