Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Lantmäteriförrättningar - Ansökan och pågående ärenden

I vår e-tjänst kan du ansöka om lantmäteriförrättning och följa pågående ärenden.

Ansök om lantmäteriförrättning

Du som privatperson kan ansöka om åtgärderna fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning i tjänsten för lantmäteriförrättningar. Du loggar in med din e-legitimation, till exempel mobilt Bank-ID.

Även den som ska skapa en ansökan för en organisation loggar in med sin e-legitimation. En organisation kan inte ha en egen e-legitimation, den måste vara kopplad till en person.

I tjänsten kan du se ditt eventuella egna fastighetsinnehav eller söka den information om Sveriges fastigheter som du behöver för att göra en så korrekt ansökan som möjligt. Till din hjälp finns även ett kartverktyg med mät- och ritmöjligheter så du kan skissa fram dina önskemål på bästa sätt.

När ansökan är ifylld och ni som berörs av förrättningen har skrivit under ansökan och bestyrkt eventuella bilagor med e-legitimation samt skickat in den kommer den att behandlas av oss.

Om du vill ansöka om annan lantmäteriåtgärd eller saknar e-legitimation fyller du i en blankett, skriver under den och skickar in den till oss via post. Till våra blanketter

Följ pågående ärenden i tjänsten

  • Du som privatperson kan följa pågående ärenden i tjänsten, både dina egna och de du på annat sätt är berörd av. Du loggar in med din e-legitimation.
  • Som juridisk person/företrädare för en organisation kan du också följa pågående ärenden som du själv skickat in eller i övrigt är berörd av. Du loggar in med användaruppgifter du får från Lantmäteriet.

Läs mer om hur du gör för att följa pågående ärenden i e-tjänsten för lantmäteriförrättningar