Klyva | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Klyva

Att klyva en fastighet innebär att mark som ägs av flera personer delas upp så att alla delägare får en egen ny fastighet samtidigt som den ursprungliga fastigheten upphör.

Du behöver i regel inte ansöka om ägarbevis (lagfart) för de nya fastigheterna. Undantaget är om klyvning görs på grund av ett köp av en andel av en fastighet. Då måste du ansöka om lagfart.

Lantmäteriförrättning

Vi hjälper dig med klyvning genom en lantmäteriförrättning. Här nedan ser du de olika stegen i en lantmäteriförrättning och aktuell handläggningstid.

Lantmäteriförrättning - processen

Klicka på bilden för att se mer information om hur en lantmäteriförrättning går till.

Ansökan om lantmäteriförrättningAktuell handläggningstid
* Medelvärde de senaste tre månaderna. Gäller endast klyvning med överenskommelse.

Vad kostar det? Här hittar du prisexempel:

Om du har köpt eller fått en del av en fastighet måste ansökan lämnas in senast sex månader från överlåtelsedagen. Annars gäller inte överlåtelsen.

Har du köpt eller vill du belåna en fastighet? Då behöver du fylla i blanketten ansökan om lagfart eller inteckning.  

Vi prioriterar fastighetsbildning för nybyggnation av bostäder och därtill hörande infrastruktur. Handläggningstiden är betydligt kortare för dessa ärenden.