Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Värdering

Vi på Lantmäteriet har lång erfarenhet av att värdera jord- och skogsbruksfastigheter och har sedan länge också förvaltat och utvecklat metoder för fastighetsvärdering.

Vi genomför däremot inte några värderingar utanför den egna förrättningsverksamheten. För beställning av värderingsuppdrag hänvisar Lantmäteriet till externa aktörer.

Två situationer kan särskiljas: Värdering av hela fastigheter till exempel inför fastighetsöverlåtelser, samt ersättning vid intrång i skogs- och jordbruksmark i samband med dragning av till exempel ledningar, vägar och järnvägar.

För värdering av hela skogsfastigheter och/eller bestånd

Läs mer om Beståndsmetoden - BM-win

För värdering av skogsmark i intrångssituationer samt beräkning av graderingsvärde i skogsmark

Läs mer om Intrång i skogsmark

För värdering av jordbruk

Läs mer om Intrång i jordbruksmark