Värdering

Vi på Lantmäteriet har lång erfarenhet av att värdera jord- och skogsbruksfastigheter och har sedan länge också förvaltat och utvecklat metoder för fastighetsvärdering.

Vi värderar inte utanför vår egna verksamhet

Vi genomför inte några värderingar utanför den egna förrättningsverksamheten. För beställning av värderingsuppdrag hänvisar vi till externa aktörer.

Värderingar i olika situationer

Två situationer kan särskiljas: Värdering av hela fastigheter till exempel inför fastighetsöverlåtelser, samt ersättning vid intrång i skogs- och jordbruksmark i samband med dragning av till exempel ledningar, vägar och järnvägar.

Läs om: