Reglera | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Reglera

I en fastighetsreglering kan till exempel en hel, eller delar av, en fastighet föras över från en fastighet till en annan. 

En fastighetsreglering kan innebära olika saker:

  • En hel fastighet, delar av en fastighet eller 'fastighetstillbehör' (som en byggnad eller en brygga), förs över från en fastighet till en annan.
  • En rätt för en fastighet att använda en annan, ett servitut kan skapas, ändras eller tas bort. Ett servitut kan till exempel innebära en rätt att använda en väg över grannfastigheten.
  • En marksamfällighet kan skapas, ändras eller tas bort. En samfällighet innebär att du äger viss mark utanför din fastighet tillsammans med dina grannar. I en fastighetsreglering kan också andelar i en samfällighet föras över från en fastighet till en annan.

Lantmäteriförrättning

För att hjälpa dig med en fastighetsreglering så genomför vi en lantmäteriförrättning. Här nedan ser du de olika stegen i en lantmäteriförrättning och aktuell handläggningstid.

Lantmäteriförrättning - processen
Klicka på bilden för att se mer information om hur en lantmäteriförrättning går till.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Medelvärde de senaste tre månaderna

Vad kostar det? Här hittar du prisexempel:

Om du har köpt eller fått en del av en fastighet måste ansökan lämnas in senast sex månader från överlåtelsedagen. Annars gäller inte överlåtelsen.

Har du köpt eller vill du belåna en fastighet? Då behöver du fylla i blanketten ansökan om lagfart eller inteckning.  

Vi prioriterar fastighetsbildning för nybyggnation av bostäder och därtill hörande infrastruktur. Handläggningstiden är betydligt kortare för dessa ärenden.