Reglera | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Reglera

I en fastighetsreglering kan till exempel en hel, eller delar av, en fastighet föras över från en fastighet till en annan. 

En fastighetsreglering kan innebära olika saker:

  • En hel fastighet, delar av en fastighet eller 'fastighetstillbehör' (som en byggnad eller en brygga), förs över från en fastighet till en annan.
  • En rätt för en fastighet att använda en annan, ett servitut kan skapas, ändras eller tas bort. Ett servitut kan till exempel innebära en rätt att använda en väg över grannfastigheten.
  • En marksamfällighet kan skapas, ändras eller tas bort. En samfällighet innebär att du äger viss mark utanför din fastighet tillsammans med dina grannar. I en fastighetsreglering kan också andelar i en samfällighet föras över från en fastighet till en annan.

Lantmäteriförrättning

För att hjälpa dig med en fastighetsreglering så genomför vi en lantmäteriförrättning. Här nedan ser du de olika stegen i en lantmäteriförrättning och aktuell handläggningstid.

Lantmäteriförrättning - processen
Klicka på bilden för att se mer information om hur en lantmäteriförrättning går till.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Medelvärde de senaste tre månaderna

* Vi prioriterar fastighetsbildning för nybyggnation av bostäder och därtill hörande infrastruktur. Handläggningstiden är betydligt kortare för dessa ärenden.

Vad kostar det? Här hittar du prisexempel:

Om du har köpt eller fått en del av en fastighet måste ansökan lämnas in senast sex månader från överlåtelsedagen. Annars gäller inte överlåtelsen.