Våra värderingar

Lantmäteriet har en kompletterande värdegrund till den statliga värdegrunden där vi specifikt tydliggör vad som är viktigt för oss och vår verksamhet.
Två kollegor står nära tillsammans och tittar nyfiket och intresserat på samma mobiltelefon, som en av dem håller i handen.

Alla som kommer i kontakt med Lantmäteriet ska uppfatta att det vi gör, gör vi med service, öppenhet och handlingskraft, både internt och externt och du som medarbetare ska känna att din insats gör skillnad.

Service, öppenhet och handlingskraft

För oss är service att vi eftersträvar enkelhet och ser vår roll i ett större sammanhang. Vi är lyhörda och ger alltid ett vänligt och professionellt bemötande och att vi bidrar till varandras framgång och arbetsglädje.

För oss är öppenhet att vi litar på varandra och andra kan lita på oss. Vi visar respekt för varandras åsikter och olikheter och att vi är öppna, tydliga och begripliga.

För oss är handlingskraft att vi skapar resultat genom att ta initiativ och vara öppna för nya lösningar. Vi genomför det vi har bestämt och att vi använder återkoppling för att utveckla verksamheten.

Det här är viktigt för oss för att vår verksamhet ska fungera optimalt och att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och få utvecklas i vår verksamhet. Hoppas du delar vår uppfattning.