Tf chef inom Fastighetsbildningsstöd Arbetssätt, flexibel arbetsort

Tf chef inom Fastighetsbildningsstöd Arbetssätt, flexibel arbetsort

Din roll hos oss

Inom verksamhetsområde Fastighetsbildning finns Fastighetsbildningsstöd med funktionen Arbetssätt. Funktionens övergripande uppdrag är att lämna stöd åt fastighetsbildningsverksamheten och verksamhetsområdesledningen genom att utveckla och förvalta olika former av stöd kring arbetssätt. Det innebär exempelvis att funktionen ansvarar för samordning av utbildningsorganisationen och ständiga förbättringar, samt arbetar med informationsstöd, systematiskt kvalitetsarbete och utveckling i olika uppdrag.

Vid funktionen arbetar för närvarande tolv medarbetare som är organiserade i tre team och placerade på något av våra olika kontor. Funktion Arbetssätt är en virtuell funktion och det dagliga arbetet bedrivs huvudsakligen i en digital miljö. Det innebär bl.a. att möten och arbetsplatsträffar genomförs per video.

Som funktionschef har du verksamhets- och personalansvar för funktionen och dess medarbetare. Du ansvarar för att funktionen i nära samarbete med den operativa verksamheten utvecklar och förvaltar informations- och metodstöd, utbildningar och verktyg i övrigt för ändamålsenliga och effektiva arbetssätt inom fastighetsbildningsverksamheten. För att lyckas med detta ser vi det som väsentligt att du kan bidra till att skapa goda relationer och dialogytor för samverkan internt och externt. Som deltagare i enhetens ledningsgrupp bidrar du aktivt till att erbjuda ett adekvat stöd till verksamheten och utveckla fastighetsbildningen i Sverige.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under ordinarie chefs frånvaro fram till slutet av året. Vi erbjuder dig en placering på något av våra kontor.

Din profil

Vi söker dig som har minst tre års aktuell chefs-och ledarerfarenhet med både personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du har en universitets- eller högskoleutbildning som är relevant för tjänsten, eller erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga. Vidare har du erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor inom offentlig verksamhet och i en ledande roll. Det är meriterande om du har jobbat inom fastighetsbildningsverksamhet tidigare.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har förmåga att lyssna in och möta verksamhetens behov och som aktivt arbetar för att främja ett gott samarbete. Du har god helhetssyn och bidrar till beslut som ligger i linje med den strategiska inriktningen för verksamheten.

Vidare har du god självkännedom och är trygg i ledarrollen och i dig själv. Du är tydlig i din kommunikation och har en förmåga att anpassa ditt ledarskap till den rådande situationen. Vi ser också att du är öppen, vågar tänka nytt och är intresserad av att utveckla och anpassa verksamheten utifrån rådande och kommande förutsättningar. För att nå framgång i tjänsten behöver du ha ett tydligt resultatfokus och vara uthållig, samtidigt som du har förmåga att skapa engagemang genom att involvera andra. För att medarbetarna i din verksamhet ska kunna bidra och utvecklas har du som ledare förmåga att skapa förutsättningar, ge stöd genom coachning och aktivt arbeta med uppföljning.

Övrig information

På Lantmäteriet arbetar vi med att säkra ägandet av fastigheter och att tillgängliggöra geodata till samhället och vi är myndigheten som tar ledning i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här, våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. I medarbetarskapet ingår att vi agerar utifrån den statliga värdegrunden och våra värdeord: service, öppenhet och handlingskraft.

Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs

För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693.

Urval sker löpande under ansökningstiden.

Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.

Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag:
Ansök här
Referensnummer: C175675-2024-3

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Gävle
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Kontaktpersoner

Sofie Sveningsson
tf Enhetschef Fastighetsbildningsstöd
Telefon: 026-633022

Fackliga företrädare

Margareta Fryk
SACO-S Lantmäteriet
Telefon: 026-63 32 89
Ann-Charlotte Zetterberg
ST inom Lantmäteriet
Telefon: 026-63 31 16

Dela sidan