Chef inom Fastighetsbildning, Uppsala

Chef inom Fastighetsbildning, Uppsala

Din roll hos oss

Som funktionschef leder du och ansvarar för funktionens verksamhet där medarbetarna arbetar i team och tillsammans handlägger fastighetsbildningsförrättningar. Funktionen i Uppsala ingår i en enhet bestående av totalt åtta funktioner varav två finns i Uppsala. Du kommer att vara en viktig del i vår ledningsgrupp som består av kollegor från fem andra orter samt en enhetschef. Som chef på Lantmäteriet driver du förändringar genom att skapa förutsättningar för delaktighet och en god dialog. Du förväntas uppnå resultat genom en tydlig arbetsgivarroll i kombination med skapat förtroende och tillit till andra.

Som funktionschef har du personal- och arbetsmiljöansvar, vilket innebär att du har ansvar för funktionens medarbetare, deras kompetensutveckling och för att skapa ett engagemang och goda förutsättningar så att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett gott sätt. Du ansvarar också för funktionens ekonomi enligt delegationsordning, genomför medarbetar-, löne- och uppföljningssamtal samt ansvarar för att dina medarbetare har en god arbetsmiljö. Tjänsten innebär mycket samarbete med kollegor inom och utom enheten och externa kontakter med till exempel kommuner och andra statliga myndigheter.

För att kunna leva upp till de förväntningar som ställs på dig får du som chef på Lantmäteriet ett tydligt uppdrag med befogenheter och delegerat ansvar. Utöver det erbjuder vi dig det stöd du behöver inom områden som till exempel ekonomi, HR och kommunikation.

Din profil

Som chef har du verksamhetsansvar och leder utvecklingen av verksamheten genom att leda andra. Det kräver flexibilitet, självinsikt och en god förståelse för andra samt en förmåga att anpassa ditt ledarskap till den rådande situationen.

Vi söker dig som har goda ledaregenskaper, erfarenhet som chef med personal- och verksamhetsansvar och erfarenhet av ledningsgruppsarbete. Du har minst en treårig relevant högskoleutbildning. Det är meriterande om du har utbildning inom lantmäteri, juridik eller samhällsbyggnad. Det är även meriterande om du har chefserfarenhet från offentlig sektor, erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn eller erfarenhet av juridiskt arbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du har god ledarförmåga, en personlig mognad och är uppmärksam på och har stort intresse för dina medarbetare och deras utveckling. Du är trygg och stabil även under pressade förhållanden, och har ett intresse för att utveckla och ta tillvara medarbetarnas egenskaper och kunskaper och att stärka dem i deras yrkesroll. Vi ser det som viktigt att du har förmågan att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna, och att du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Då vi har många externa och interna kontaktytor är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och för dina dialoger på ett konstruktivt sätt. Du är en god kommunikatör som säkerställer att budskapet är tydligt för alla berörda parter, och uttrycker dig väl på svenska i såväl tal som skrift. För tjänsten är det också viktigt att du har ett driv att sätta igång aktiviteter och leverera resultat.

Övrig information

På Lantmäteriet arbetar vi med att säkra ägandet av fastigheter och att tillgängliggöra geodata till samhället och vi är myndigheten som tar ledning i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här, våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. I medarbetarskapet ingår att vi agerar utifrån den statliga värdegrunden och våra värdeord: service, öppenhet och handlingskraft.

Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs

För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693.

Urval sker löpande under ansökningstiden.

Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.

Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag:
Ansök här
Referensnummer: C139565-2023-75

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Uppsala
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktpersoner

Malin Veberg
Enhetschef
Telefon: 018-17 50 53

Fackliga företrädare

Jeanette Väfors
ST inom Lantmäteriet
Telefon: 021-15 52 19
Maria Hillvall
Lantmäteriakademikerna/SACO
Telefon: 0498-28 27 74

Dela sidan