tf Chefsjurist, flexibel arbetsort

tf Chefsjurist, flexibel arbetsort

Din roll hos oss

Nu söker vi en tf chefsjurist med verksamhetsområdesansvar under tiden som ordinarie befattningshavare är ledig för att prova annan roll. I rollen som tf chefsjurist är du verksamhetsområdeschef för verksamhetsområde Tillsyn och myndighetsgemensam juridik samt ansvarar för den rättsliga styrningen vid Lantmäteriet. Du får ett spännande, brett och omväxlande uppdrag som ger dig möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Med mycket goda kunskaper om förvaltningsrätt och med god kunskap om och förståelse för myndigheters roll i samhället är du Lantmäteriets högsta juridiska instans i rättsliga frågor.

Som tf chefsjurist är du rådgivare och ger juridiskt stöd till generaldirektören och styrelsen. I din befattning leder du myndighetens arbete med beredning av författnings utveckling inom Lantmäteriets sakområden och är ansvarig utgivare för myndighetens författningssamling. Som tf chefsjurist ansvarar du för handläggningen av myndighetens skadeståndsärenden, tillsyn över de kommunala lantmäterimyndigheterna samt visselblåsarfunktion. Du är processbehörig för Lantmäteriet och företräder myndigheten i domstol vid de högre rättsliga instanserna. I rollen ingår att vara ledamot i personalansvarsnämnden och medlem i myndighetens ledningsgrupp.

I uppdraget ingår personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar för verksamhetsområdet, där medarbetarna har placeringsort i olika delar i landet. Du är direkt underställd och rapporterar till generaldirektören. Din stationeringsort är flexibel mellan något av Lantmäteriets kontor. Resor förekommer i tjänsten och behov finns av regelbunden närvaro på huvudkontoret i Gävle.

Din profil

Vi söker dig som har erfarenhet av och god förståelse för hur processen fungerar mellan myndighet, myndighetsstyrelser och departement. Du har en god förmåga att leda och samordna arbetsgrupper med juridiska frågor både internt och externt.

Du har juristexamen eller juris kandidatexamen och mycket goda förvaltningsrättsliga kunskaper. Du har fullgjort notarietjänstgöring eller har annan erfarenhet som bedöms som likvärdig. Vidare ser vi att du har minst fem års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete i offentlig sektor och erfarenhet av ledande befattning där du varit chef över jurister med goda resultat.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet eller överrätt och erfarenhet av arbete med författning eller föreskrifter. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete som chefsjurist alternativt rättschef. Teoretisk och praktisk erfarenhet av andra för tjänsten relevanta rättsområden, exempelvis informationssäkerhet, IT-rätt och digitaliseringsarbete, offentlig upphandling, avtalsrätt eller EU-rätt är också meriterande.

Då arbetsuppgifterna är varierade och kvalificerade krävs goda juridiska kunskaper samt förmåga att arbeta självständigt med hög flexibilitet och gott omdöme. Du är trygg, initiativrik och självgående i din yrkesroll. Du arbetar bra och lyhört med andra människor och löser konstruktivt eventuella meningsskiljaktigheter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du har god samarbetsförmåga, ett ödmjukt och prestigelöst förhållningssätt samt förmåga att vara relationsskapande och tydlig i din kommunikation. Du har viljan och förmågan att hjälpa andra, samtidigt som du är drivande, uppnår resultat och för processer framåt med ett perspektiv som ser till hela verksamhetens bästa. Vi ser att du är beslutsam, har hög integritet och kan agera, prioritera och behålla lugnet vid arbete under tidspress.

För arbetsuppgifterna behövs förmågan att kunna analysera komplex och omfattande information, samt kommunicera väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska i komplicerade frågor. Ett intresse av att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten tillsammans med andra är en förutsättning för arbetet. Den statliga värdegrunden är självklar för dig och du agerar därefter.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare och att en godkänd säkerhetsprövning med tillhörande säkerhetssamtal är en förutsättning för en anställning.

Övrig information

Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här, våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. I medarbetarskapet ingår att vi agerar utifrån den statliga värdegrunden och våra värdeord: service, öppenhet och handlingskraft.

Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs

För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693.

Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag:
Ansök här
Referensnummer: C188256-2024-13

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Ospecificerad kommun (Sverige)
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Kontaktpersoner

Susanne Ås Sivborg
Generaldirektör
Telefon: 026-633323

Fackliga företrädare

Jeanette Norman
ST inom Lantmäteriet
Telefon: 0455-30 82 33
Daniel Malm
SACO-S Lantmäteriet
Telefon: 0611-259 10

Dela sidan