Verksamhetsområdeschef för Geodata, flexibel arbetsort

Verksamhetsområdeschef för Geodata, flexibel arbetsort

Din roll hos oss

Är du en erfaren ledare med starkt samhällsengagemang som vill vara med och utveckla Lantmäteriet och Sveriges Geodataområde? Då ska du söka rollen som verksamhetsområdeschef för Geodata hos Lantmäteriet!

Som verksamhetsområdeschef för Geodata bär du det övergripande ansvaret för verksamheten och säkerställer att verksamhetsområdet levererar i linje med Lantmäteriets uppdrag och målbild. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med verksamhetens bästa i fokus. I rollen ges du möjlighet att vara delaktig i arbetet med att utveckla Sveriges Geodataområde och du är en aktiv del i det pågående utvecklings- och förändringsarbetet.

I rollen ingår personalansvar, budgetansvar samt det yttersta resultat- och uppföljningsansvaret för verksamhetsområdet. Du rapporterar till Lantmäteriets Generaldirektör och ingår i Lantmäteriets ledningsgrupp, vilket innebär att du är en aktiv del i arbetet med att bidra till hela myndighetens verksamhet och utveckling.

Som verksamhetsområdeschef för Geodata har du sju direktrapporterande enhetschefer. Tillsammans med din chefskollegor och ledningsgrupp bedriver ni ett nära samarbete där du har en ledande roll i arbetet med att utveckla Sveriges Geodataområde.

Arbetsorten är flexibel inom Stockholm, Uppsala och Gävleregionen men med behov av närvaro på Gävlekontoret minst en dag i veckan.

Din profil

Vi tror att du som söker har erfarenhet av eller arbetat inom den statliga sektorn. Du ska ha erfarenhet av att leda och utveckla en komplex verksamhet i större organisationer, samt att du har erfarenhet av att leda andra chefer på en strategisk nivå. Lantmäteriets verksamhet står inför förändringar och vi vill därför att du har erfarenhet av förändringsledning. Du bidrar tydligt till Lantmäteriets och Geodatas resultat och vill vara med och utveckla och anpassa verksamheten utifrån rådande och kommande förutsättningar.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom en tydlig arbetsgivarroll i kombination med förtroende och tillit till medarbetarna arbetar du för att uppnå resultat. Du driver utveckling genom att skapa förutsättningar, delaktighet och en god dialog.

Du har en akademisk examen inom ekonomi, teknik eller juridik. Alternativt en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Det är meriterande om du har:

• Erfarenhet av att sitta i den högsta ledningen i en större myndighet eller organisation

• Erfarenhet från samverkan med andra myndigheter och organisationer

• Arbetslivserfarenhet från Geodataområdet

Dina personliga egenskaper är viktiga för denna roll. Vi söker dig som är en trygg, stabil och erfaren ledare. Dina goda chefs- och ledaregenskaper kommer till uttryck genom din tillit och förtroende till din omgivning. I egenskap av myndighet tar förändringar längre tid att genomföra och det är därför viktigt att du är uthållig utan att tappa glöden och att du med lätthet skapar engagemang hos dina medarbetare. Du har en god förmåga att samverka med andra såväl internt som externt och du verkar för att hitta lösningar som förenar olika intressen.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare samt att en säkerhetsprövning kommer att göras före anställning.

Övrig information

På Lantmäteriet arbetar vi med att säkra ägandet av fastigheter och att tillgängliggöra geodata till samhället och vi är myndigheten som tar ledning i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här, våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. I medarbetarskapet ingår att vi agerar utifrån den statliga värdegrunden och våra värdeord: service, öppenhet och handlingskraft.

Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs

Novare Public ansvarar för den här rekryteringen och hanterar alla ansökningar. Önskar du mer information eller har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:

Madeleine Fahlberg: madeleine.fahlberg@novare.se

Mitra Frost: mitra.frost@novare.se

Anna Jansson: anna.jansson@novare.se

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.

För att hus, broar och vägar ska kunna byggas behövs kunskap om Sveriges geografi och fastigheter. Genom att kartlägga verkligheten och tillhandahålla aktuell information om landets topografi och infrastruktur bidrar du därför till grunden för ett hållbart och fungerande samhälle.

Geodata samlar in, lagrar och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation. Genom att kartlägga verksamheten och tillhandahålla aktuell information om landets topografi och infrastruktur bidrar du därför till grunden för ett hållbart och fungerande samhälle. Geodata finns verksam på sex orter i Sverige och består av cirka 600 medarbetare. Lantmäteriet leds av Generaldirektören vars ansvar är att leda och organisera myndighetens arbete i enlighet med direktiv från regeringen. I dagsläget har Lantmäteriet omkring 2200 medarbetare som är utspridda på 50 orter med huvudkontor i Gävle.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag:
Ansök här
Referensnummer: C175187-2024-3

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Ospecificerad kommun (Sverige)
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktpersoner

Madeleine Fahlberg
Kontaktperson Novare

Fackliga företrädare

Jeanette Norman
ST inom Lantmäteriet
Telefon: 0455-30 82 33
Jonna Axbom
SACO-S Lantmäteriet
Telefon: 0455-30 82 41

Dela sidan