Remisser från Regeringskansliet

Här hittar du alla inkomna remisser från Regeringskansliet som Lantmäteriet ska besvara.

När remissen är besvarad publicerar vi remissvaret på vår webbplats.

Inkomna remisser från Regeringskansliet
Departement
Betänkande diarienummer
Klimat- och näringslivsdepartementet

Synpunkter inför energiforskningspropositionen med riktlinjer och prioriteringar för forskning och innovation på energiområdet

Dnr: LM2023/050592 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2023-09-26

Sista svarsdatum: 2023-11-18

Försvarsdepartementet

En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

Dnr. LM2023/049408 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2023-09-21

Sista svarsdatum: 2023-12-31

Klimat- och näringslivsdepartementet

Rapporten Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – Utveckla arbetssätt och parallella processer

Dnr. LM2023/038986 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2023-07-31

Sista svarsdatum: 2023-10-31

Klimat- och näringslivsdepartementet

Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens

Dnr. LM2023/036120 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2023-07-06

Sista svarsdatum: 2023-11-03

Finansdepartementet

Promemoria genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning

Dnr. LM2023/036114 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2023-07-06

Sista svarsdatum: 2023-11-06