Remisser från Regeringskansliet

Här hittar du alla inkomna remisser från Regeringskansliet som Lantmäteriet ska besvara.

När remissen är besvarad publicerar vi remissvaret på vår webbplats.

Inkomna remisser från Regeringskansliet
Departement
Betänkande diarienummer
Klimat- och näringslivsdepartementet

Remiss av promemorian Ändrade krav på rapportering och registerhållning om användningen av avloppsslam i jordbruket (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2024/034727

Inkom datum: 2024-06-04

Sista svarsdatum: 2024-10-04

Justitiedepartementet

Remiss av betänkandet Kamerabevakning i offentlig verksamhet – lättnader och utökade möjligheter (SOU 2024:27) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2024/024673

Inkom datum: 2024-04-29

Sista svarsdatum: 2024-08-15

Klimat- och näringslivsdepartementet

En ny beredskapssektor - för ökad försörjningsberedskap (SOU 2024:19).

Dnr: LM2024/021193 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2024-04-15

Sista svarsdatum: 2024-08-07

Finansdepartementet

Statskontorets rapport Koncentration av viss länsstyrelseverksamhet.

Dnr: LM2024/020719 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2024-04-12

Sista svarsdatum: 2024-09-02

Justitiedepartementet

Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister (SOU 2024:7)

Dnr: LM2024/019026 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2024-04-03

Sista svarsdatum: 2024-08-27

Finansdepartementet

Konsumentverkets och Fastighetsmäklarinspektionens redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring.

Dnr: LM2024/017371 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2024-03-26

Sista svarsdatum: 2024-06-30