Remisser från Regeringskansliet

Här hittar du alla inkomna remisser från Regeringskansliet som Lantmäteriet ska besvara.

När remissen är besvarad publicerar vi remissvaret på vår webbplats.

Inkomna remisser från Regeringskansliet
Departement
Betänkande diarienummer
Miljödepartementet

Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen

Dnr: LM2022/054760 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2022-11-07

Sista svarsdatum: 2023-02-12

Miljödepartementet

Remiss Lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023, M2022_01830

Dnr: LM2022/045761 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2022-09-15

Sista svarsdatum: 2022-12-15

Miljödepartementet

Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning

Dnr: LM2022/045653 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2022-09-15

Sista svarsdatum: 2022-12-15

Miljödepartementet

Remiss av Promemorian Näringslivets klimatomställning

Dnr: LM2022/045523 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2022-09-15

Sista svarsdatum: 2022-12-15

Miljödepartementet

Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om EU-förordning om minimikrav för återanvändning av vatten

Dnr: LM2022/042546 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2022-08-30

Sista svarsdatum: 2022-11-30

Infrastrukturdepartementet

Remiss av Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Dnr: LM2022/035163 (pdf, nytt fönster)

Bilaga 1 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2022-07-07

Sista svarsdatum: 2022-11-18