Remisser från andra myndigheter

Här hittar du inkomna remisser från andra myndigheter som Lantmäteriet ska besvara.

När remissen har besvarats publicerar vi remissvaret på vår webbplats.

Inkomna remisser
Myndighet Betänkande diarienummer Inkommet datum Sista svarsdatum
Länsstyrelsen Västerbotten

Västerbottens miljömål 2022-2030

Dnr LM2022/048057 (pdf, nytt fönster)

2022-09-28

2022-11-30
Länsstyrelsen Hallands län

Begäran om yttrande gällande Regeringsuppdrag

Dnr LM2022/035442 (pdf, nytt fönster)

2022-07-07

2022-09-30
Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG)

Rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet, Dnr 2021-2839 

Dnr LM2021/052559 (pdf, nytt fönster)

2021-12-20

2022-02-28