Remisser från andra myndigheter

Här hittar du inkomna remisser från andra myndigheter som Lantmäteriet ska besvara.

När remissen har besvarats publicerar vi remissvaret på vår webbplats.

Inkomna remisser
Myndighet Betänkande diarienummer Inkommet datum Sista svarsdatum