Hjälp och tips till Min Karta för iOS

Här får du hjälp och tips samt beskrivningar av funktioner i appen Min Karta för iOS. Hjälpavsnittet är uppdaterat för version 2.0.3 av appen.

Du kan klicka på bilderna för att göra dem större.

Ikonernas funktioner

Beskrivning av de ikoner som visas när du startar appen
Namn på funktion Ikon Beskrivning
Meny

Meny Min karta ios.png

Visa/dölj fler funktioner.
Markera min position En pil som pekar snett uppåt. Visa min position i kartan.
Sök Avlångt vågrätt fält med ett förstoringsglas inuti. Gör en sökning för att hitta till rätt ställe i kartan, genom att ange en text i textrutan i nedre botten.

Fördjupade beskrivningar av ikonernas funktioner finns längre ner på denna sida.

Grundläggande fingerrörelser i kartan

Beskrivning av fingerrörelser som kan användas i appen
Funktion Fingerrörelse

Panorera
Sätt en fingertopp i kartan och börja direkt svepa med fingret för att flytta runt i kartbilden.
Zooma in Sätt två fingertoppar i kartan och dra fingrarna ifrån varandra för att zooma in. Du kan även trycka två gånger i snabb följd med ett finger.
Zooma ut Sätt två fingertoppar i kartan och dra fingrarna mot varandra för att zooma ut.
Du kan även trycka med två fingertoppar samtidigt.
Markera plats eller se information om plats

Gör ett långt tryck med fingertoppen var som helst i kartan för att öppna en ruta med information om platsen.

I den ruta som öppnas kan du även välja att spara platsen under menyn Mina Platser eller att dela platsen som en länk till en annan användare av Min Karta.

Gör ett kort tryck igen var som helst i kartbilden för att stänga rutan.

Hitta i kartan

Sök i kartan

Gör en sökning för att hitta till rätt ställe i kartan genom att ange en text i textrutan i nedre botten. Det går att söka på platser, fastighetsbeteckningar, adresser och-/eller koordinater.

Så fort du börjar skriva i sökfältet försöker Min Karta föreslå matchningar i våra databaser utifrån de tecken som du fyllt i. Om din sökning avbryts av ett meddelande som berättar att din sökning ej ger något resultat beror detta på att den teckenföljd du angivit saknar matchningar i Lantmäteriets databaser. 

Sökfunktionen saknar stavningskontroll så ortnamn och gatunamn måste skrivas exakt. Koordinater angivna i felaktigt format eller inom ett spann som placerar punkten utanför Sveriges gränser medför även att sökresultat uteblir.

Sökfält med texten "Kungsgatan 1". I resultaten finns flera alternativ som innehåller den texten.

Dina sökträffar visas som en lista och om du trycker på ett resultat i listan tas du till den platsen i kartan och denna markeras med en blå kartnål.

Får du väldigt många träffar när du söker så prova att ange kommun eller postort, nummer på gatan eller fastigheten. Om det finns många sökresultat som liknar det du sökt efter grupperas sökresultaten i underkategorier.

Sökfält med texten "Kungsgatan 1 Gävle". I sökträffarna finns alternativen "Norra Kungsgatan 1" och "Norra Kungsgatan 11".

Tryck på en kategori för att fälla ut denna och se de träffar som ryms däri.

Rensa markeringar i kartbilden

Sökfält med texten "Gävle Brynäs 11:3" och kartan som har den fastigheten markerad.

När du gjort en sökning placeras en blå kartnål över platsen. Om du sökt efter fastighet placeras även en etikett vid fastighetens centrumpunkt och fastighetens spridning målas ut med blå färg.

Om du vill rensa dessa markeringar för att få en renare kartbild behöver du bara trycka på krysset eller på Avbryt längst till höger i sökfältet. När du sökt fram en fastighet kan du trycka på soptunnan för att radera markeringarna.

Sökning med koordinater

Du kan söka i kartan genom att skriva in koordinatpar. Om du har angivit ditt koordinatpar enligt korrekt format och inom vårt tillåtna spann tas du direkt till den angivna platsen i kartbilden och denna markeras med en blå kartnål. I Min Karta har du möjlighet att ange koordinater enligt WGS 84 eller SWEREF 99 TM.

WGS 84

Du kan endast göra sökningar inom intervallen Lat 55-70 & Long 10.5-24.5. Skilj koordinatparen åt med ett mellanslag. Använd punkt som decimaltecken. Korrekt format för en sökning med WGS 84 är exempelvis: 60.666283 17.132707

SWEREF 99 TM

Du kan endast göra sökningar inom intervallen N 6105000-7794100 & E 213000-861000. Skilj koordinatparen åt med mellanslag. Korrekt format för en sökning med SWEREF 99 TM är exempelvis: 6727509 616543

Fördjupade beskrivningar av ikonernas funktioner

Visa min position i kartan

Genomskinlig pil med blå kanter.

När du aktiverar denna funktion så visas din position med en markering i kartan, förutsatt att du tillåtit appen att använda din enhets GPS-signal. Positionen uppdateras med några sekunders mellanrum.

Tänk på att om du använder appen på en surfplatta och är uppkopplad på ett nätverk kan positionen visa fel om nätverket har en station på annat ställe. Få surfplattor sänder en egen GPS-signal och din position avgörs då av din närmsta nätverkspunkt.

Vit pil med blå bakgrund.

När du aktiverat funktionen blir pilen blå. Detta innebär att följläget är aktiverat. Följläget stängs av automatiskt om du flyttar på kartbilden. Så länge följläget är påslaget flyttas kartbilden i takt med att din position ändras, så att din markering förblir centrerad.

Vit pil med blå bakgrund samt svart kompass med vita visare.

Om du trycker på positioneringspilen ytterligare en gång vrids kartbilden i takt med dina rörelser och en kompass pekar ut riktningen mot norr. Även detta följläge stängs av automatiskt om du flyttar på kartbilden.

Visa information om en plats eller markera och spara en plats

Gör ett långt tryck med fingertoppen var som helst i kartan för att öppna en ruta och få upp följande information om en plats:

  • Koordinater i formaten WGS 84 och SWEREF 99 TM
  • Höjd i meter

Markera och spara en plats

När du markerar en punkt i kartan kan du välja att spara denna under Mina Platser. Du har möjlighet att namnge platsen samt tilldela den en kategori. Om du väljer att varken namnge eller kategorisera platsen sparas den med namnet ”Markerad plats” under en kategori namngiven efter områdets kvartersnamn.

Dela en markerad plats med någon annan

När du hittat en plats eller ett område du vill dela med dig av till någon annan kan du trycka på valfri funktion för att skicka ut en länk.

Länken försöker öppna kartan med samma område och zoomnivå som du valt, men detta kan fungera olika beroende på hur du skickar länken. Appar som Messenger hanterar exempelvis länkar på vis som kan påverka hur kartan presenteras.

Länken kan öppnas även på Min Karta för Android samt i den webbaserade versionen av Min Karta.

Ytterligare menyval

Tryck på menyknappen uppe till höger för att komma åt ytterligare funktioner.

Kugghjul

Ytterligare menyval 3

Välj bakgrund

Här kan du växla bakgrund mellan:

  • Karta, som representeras av vår topografiska webbkarta
  • Flygbild, som är skalriktiga, sammansatta flygfoton, så kallade ortofoton
  • Flygbild ca 1960, som är äldre flygbilder över hela landet. Fotograferade över flera år omkring 1960
  • Flygbild ca 1975, som är äldre flygbilder. Fotograferade över flera år omkring 1970
  • Bergodalkarta, som är vår topografiska webbkarta kombinerad med en höjdmodell som belysts med simulerad belysning
  • Terrängskuggning, som är en höjdmodell som belysts med simulerad belysning för att visa terräng

Du kan även välja att visa fastighetsgränser för de bakgrundskartor som visar dagsaktuella fastigheter. Alltså samtliga bakgrunder utom de historiska flygbilderna och terrängskuggning.

Alternativen Flygbild, Flygbild ca 1975 samt Flygbild ca 1960.
Alternativen Bergodalkarta samt Terrängskuggning.

Mina platser

Vy när du visar den valda platsen i kartan.
Vy när du trycker på Ändra uppe till höger.

Här kan du navigera till de markerade platser du tidigare sparat genom att välja bland dem i en lista sorterad i bokstavningsordning efter kategori.

De kategorier som förekommer är de som du själv valt att namnge när du sparat markerade platser, samt de kvartersnamn som förekommit i de fall då du valt inte själv ange en kategori.

Du kan även välja att dölja dina markeringar på kartan eller att börja visa dessa igen.

Tryck på en rad för att visa den valda platsen i kartan. Om du trycker på Ändra uppe till höger får du möjlighet att radera valda platser.

Navigera till markerad plats

Blå bilikon mot grå bakgrund.

Om du väljer att navigera till en markerad plats erbjuds du att lämna appen för att istället navigeras till platsen med hjälp av den navigeringsapp som är angiven som standard i din enhet. Min Karta har ingen egen navigeringsfunktion och en sådan kommer inte heller att utvecklas.

Mät i kartan

Du har möjlighet att mäta både sträckor och area i kartan. Här beskrivs de olika funktionerna för mätning.

Kartikon: Använd denna funktion för att flytta och zooma i kartbilden under pågående mätning. Du behöver återaktivera det märkverktyg du började arbeta med för att fortsätta mätningen efter att du använt denna funktion.

Linjal: Mät upp ett avstånd mellan minst två punkter. Tryck en gång i kartan där du vill starta och tryck fler gånger om du vill sätta ut ytterligare punkter. Avsluta en mätsträcka genom att trycka på ”Avsluta pågående mätning”.

Linje på frihand: Rita fritt ut en uppmätt linje med fingret. Linjen avslutas när du lyfter fingret från skärmen och om du sätter ned fingret igen påbörjas ytterligare en linje. Avsluta mätningen genom att trycka på krysset.

Area: Mät en area i kartan. Du måste ha minst tre punkter. Avsluta genom att trycka på ”Avsluta pågående mätning”.

Område på frihand: Rita fritt ut ett område med fingret. Figuren avslutas när du lyfter fingret från skärmen. Om du sätter ned fingret igen påbörjas ett nytt område att ringas in. Avsluta mätningen genom att trycka på krysset.

Kryss i cirkel.

Kryss: Tryck på krysset för att stänga ned mätverktyget och röra dig i kartbilden med dina uppmätta linjer kvar på kartan under resten av sessionen.

Soptunna.

Soptunna: Radera alla sträckor och areor.

Inställningar

Kugghjul.

Här får du möjlighet att ange ytterligare val för hur du vill att appen ska se ut samt bete sig.

Teckenförklaring

cirkel med ett litet i inuti

När du trycker på Teckenförklaring öppnas en pdf-fil i den läsare som är inställd som standard i din enhet. I denna framgår vad de olika symbolerna som förekommer i kartorna betyder.

Offlinekartor

Skärmklipp som visar valet "Hantera mina offlinekartor" i blå text, med en ikon föreställande ett moln med en pil nedåt i.

Vi erbjuder möjlighet att ladda ned utvalda områden av vår topografiska karta för att använda offline.

Det är endast det kartlager som i kartväljaren kallas ”Karta” som kan laddas ned för offlineanvändning och du får då med information i lagren ned till skalan 1:50 000.

Du får alltså inte fullt lika stor detaljrikedom på de djupaste zoomnivåerna som du får när du ser på kartan i sitt ordinarie läge.

Skärmklipp som visar valet "Ladda ned område" i blå text. Bredvid finns en ikon i form av en kvadrat med rutnät i.

Efter att du valt att ladda ned en karta för offlinebruk visas ett rutnät över kartbilden och du kan trycka på den ruta vars innehåll du vill ladda ned.  

Skärmklipp som visar en karta där en röd markör med en nål på är placerad vid Gävle. Under kartan syns fältet där man kan söka efter en plats.

Efter att du markerat en ruta trycker du på ”Ladda ned för användning offline” för att starta nedladdningen.

Skärmklipp som visar del av en karta, med texten "Ladda bed för användning offline" under.

Du kan sedan upprepa processen med fler rutor eller avsluta genom att trycka på krysset uppe till höger.

Skärmklipp som visar ikonen för att avsluta ladda ned för användning offline, ikonen är ett blått kryss.

De rutor du har laddat ned är nu synliga i en lista och du kan se om dessa fortfarande hämtas eller har laddats ned fullständigt. I dagsläget kan Min Karta inte ladda ned offlinematerial i bakgrunden medan du använder andra appar. Du måste alltså stanna i Min Karta medan nedladdningen pågår för att den ska avslutas.

Tryck på krysset för att avsluta offlinefunktionen och gå tillbaka till ordinarie kartvy.

Skärmklipp som visar ikonen för att avsluta offlinefunktionen och återgå till vanliga kartvyn. Ikonen är ett kryss.

Om du trycker på menyknappen till höger om en sparad ruta i listan kan du välja att radera denna nedladdning.

Skärmklipp som visar var du kan klicka för att radera en nedladdning.

Om du trycker mitt på raden för en nedladdad ruta i listan visas denna kartrutas position samt innehåll. Även i denna vy kan du välja att radera rutan genom att trycka på knappen till höger på raden ”Nedladdad”.

Skärmklipp som visar vilken information du får upp om din nedladdning när du klickar på raden för nedladdningen. Ikonen för att kunna radera nedladdningen, en blå bock, är inringad med en röd cirkel.

Skärmklipp som visar nästa steg i att radera en nedladdning, en dialogruta med frågan "Vill du radera detta område från lokal lagring?" samt svaren "Avbryt" och "Radera".

Hjälp med vanliga problem

Lösningar på problem som användare ofta rapporterar till oss.

Säker anslutning kunde inte upprättas. Kontrollera din nätverksuppkoppling

Om du får detta felmeddelande betyder det att din version av iOS är för gammal för att du ska kunna uppdatera Min Karta till en fullt fungerande version.

Lösning: Uppdatera iOS till en så ny version som möjligt och uppdatera sedan Min Karta. Så här uppdaterar du iOS enligt Apples webbplats (nytt fönster). kontrollera nätverksanslutning-min.png


Produktbeskrivningar

I produktbeskrivningen kan du läsa mer om bakgrundskartans innehåll. 

När du väljer bakgrunden "Karta" gäller beskrivningen för Topografisk webbkarta (pdf, nytt fönster).

För gränserna gäller Fastighetsindelning Visning (pdf, nytt fönster).

När du väljer bakgrunden "Flygbild" gäller beskrivningen för Ortofoto Visning (pdf, nytt fönster).


Användning, villkor och avgifter

Lantmäteriets kartor och bilder skyddas enligt lag.

Som användare har du rätt att:

  • göra analoga och digitala utskrifter av våra kartor/bilder för personligt eller ideellt bruk utan avgift
  • publicera våra kartor/bilder som illustration i analog form, till exempel i rapporter, böcker eller liknande utan avgift.

Begränsningar

Publicera kartor/bilder i digital form (utan att bryta isär någon information ur kartan/bilden) är tillåtet, men det kräver att du tillför egen information ovanpå och att den informationen utgör det primära. Kan göras utan avgift (för privatpersoner/ideellt bruk).

Publicering i digital form är ej tillåten i någon typ av kommersiellt sammanhang t.ex. där publicerade bilder är tillgängliga mot betalning eller på hemsidor/e-tjänster/appar som finansieras av reklam, annonser eller liknande.

Läs mer om Användning av kartor, villkor och avgifter.