Hjälp och tips till Min Karta för Android

Här finns hjälp och tips samt beskrivningar av funktioner i appen Min Karta för Android. Hjälpavsnittet är uppdaterat för version 1.12.0 av appen.

Beskrivning av funktioner

Ikonernas funktioner
Namn på funktion Ikon Beskrivning
Meny 3 streck ovanpå varandra. Visa/dölj fler funktioner.
Sök Vitt förstoringsglas mot en blå bakgrund. Gör en sökning för att hitta till rätt ställe i kartan, genom att ange en text i textrutan uppe till höger.
Byt kartlager Tre stycken platta kvadrater staplade på varandra. En röd, en blå och en grön. Välj bakgrund.
Markera min position Uppåtpekande vit pil med svarta kanter. Visa min position i kartan.
Grundläggande fingerrörelser
Funktion Fingerrörelse

Panorera
Sätt en fingertopp i kartan och börja direkt svepa med fingret för att flytta runt i kartbilden.
Zooma in Sätt två fingertoppar i kartan och dra fingrarna ifrån varandra för att zooma in. Du kan även trycka två gånger i snabb följd med ett finger.
Zooma ut Sätt två fingertoppar i kartan och dra fingrarna mot varandra för att zooma ut.
Du kan även trycka med två fingertoppar samtidigt.
Se information om plats Gör ett kort tryck med fingertoppen var som helst i kartan för att öppna en ruta med information om platsen. Gör ett kort tryck igen var som helst i kartbilden för att stänga rutan.
Markera plats Tryck med fingertoppen var som helst i kartan och håll kvar fingret för att skapa en markering på platsen och spara denna under menyn Mina Platser.

Hitta i kartan

Gör en sökning för att hitta till rätt ställe i kartan, genom att ange en text i textrutan uppe till höger. Det går att söka på platser, fastighetsbeteckningar, adresser och-/eller koordinater.

Dina sökträffar visas som en lista och om du trycker på ett resultat i listan tas du till den platsen i kartan och denna markeras med en blå kartnål.

Får du väldigt många träffar när du söker så prova att ange kommun eller postort, nummer på gatan eller fastigheten.

Om det finns många sökresultat som liknar det du sökt efter grupperas sökresultaten i underkategorier.

Tryck på en kategori för att fälla ut denna och se de träffar som ryms däri. 

Vitt förstoringsglas mot blå bakgrund.

Sökning med koordinater

Du kan söka i kartan genom att skriva in koordinatpar. Om du har angivit ditt koordinatpar enligt korrekt format och inom vårt tillåtna spann tas du direkt till den angivna platsen i kartbilden och denna markeras med en blå kartnål. I Min Karta har du möjlighet att ange koordinater enligt WGS 84 eller SWEREF 99 TM.

WGS 84

Du kan endast göra sökningar inom intervallen Lat 55-70 & Long 10.5-24.5.
Skilj koordinatparen åt med ett mellanslag. Använd punkt som decimaltecken.
Korrekt format för en sökning med WGS 84 är exempelvis: 55 12.1

SWEREF 99 TM

Du kan endast göra sökningar inom intervallen N 6105000-7794100 & E 213000-861000.
Skilj koordinatparen åt med mellanslag.
Korrekt format för en sökning med SWEREF 99 TM är exempelvis: 6500600 503000

Fördjupade beskrivningar av ikonernas funktioner

Visa min position i kartan

När du aktiverar denna funktion så visas din position med en markering i kartan, förutsatt att du tillåtit appen att använda din enhets GPS-signal. Positionen uppdateras med några sekunders mellanrum.

Tänk på att om du använder appen på en surfplatta och är uppkopplad på ett nätverk kan positionen visa fel om nätverket har en station på annat ställe. Få surfplattor sänder en egen GPS-signal och din position avgörs då av din närmsta nätverkspunkt.

Uppåtpekande vit pil med svarta linjer, mot vit bakgrund.

När du aktiverat funktionen blir pilen blå. Detta innebär att följläget är aktiverat. Följläget stängs av automatiskt om du flyttar på kartbilden. Så länge följläget är påslaget flyttas kartbilden i takt med att din position ändras, så att din markering förblir centrerad.

Uppåtpekande vit pil mot blå bakgrund.

Om du trycker på positioneringspilen ytterligare en gång vrids kartbilden i takt med dina rörelser och en kompass pekar ut riktningen mot norr. Även detta följläge stängs av automatiskt om du flyttar på kartbilden.

positioneringspil min karta android.jpg

Om du har haft detta följläge aktiverat och vill återställa kartbilden så att texter som namn på gator och husnummer blir rättvända behöver du bara trycka på kompassen uppe till vänster i skärmen.

Välj bakgrund

Här kan du växla bakgrund mellan:

 • Fastighetskarta Topografisk webbkarta med fastighetsindelning
 • Karta representeras av vår Topografiska webbkarta
 • Bergodalkarta vår Topografiska webbkarta kombinerad med en höjdmodell som belysts med simulerad belysning
 • Bergodalkarta med gränser Bergodalkarta med fastighetsindelning
 • Flygbild skalriktiga, sammansatta flygfoton, så kallat ortofoto
 • Flygbild med gränser Flygbild med fastighetsindelning
 • Flygbild ca 1960 äldre flygbilder över hela landet. Fotograferade över flera år omkring 1960
 • Flygbild ca 1975 – äldre flygbilder. Fotograferade över flera år omkring 1970
 • Terrängskuggning en höjdmodell som belysts med simulerad belysning för att visa terräng

Tre platta kvadrater ovanpå varandra. En röd, en blå och en grön.

Tryck i kartan för att visa information om en plats

Gör ett kort tryck med fingertoppen var som helst i kartan för att öppna en ruta och få upp följande information om en plats:

 • Fastighetsbeteckning.
 • Koordinater i formaten WGS 84 och SWEREF 99 TM.
 • Avstånd från din position (anges i meter avrundat med en decimal).
 • Bäring från din position (bäring anger platsens vinkel i förhållande till din position, i förhållande till nordpolen. Bäringen anges i 360 ° varvet runt).
 • Höjd i meter.

Markera och spara en plats

Gör ett långt tryck med fingertoppen var som helst i kartan för att sätta ut en markering och spara denna under Mina Platser. Du har möjlighet att namnge platsen samt tilldela den en kategori. Om du väljer att varken namnge eller kategorisera platsen sparas den med namnet ”Markerad plats” under kategorin ”Okategoriserad”.

Navigera till markerad plats

Om du väljer att navigera till en markerad plats erbjuds du att lämna appen för att istället navigeras till platsen med hjälp av den navigeringsapp som är angiven som standard i din enhet. Min Karta har ingen egen navigeringsfunktion och en sådan kommer inte heller att utvecklas.

Blå kvadrat med vit böjd pil på, mot vit bakgrund.

Dela en markerad plats med någon annan

När du hittat en plats eller ett område du vill dela med dig av till någon annan, tryck då på knappen för att kopiera länk.

Länken du får kan du sedan skicka på valfritt vis. Länken försöker öppna kartan med samma område och zoomnivå som du valt, men detta kan fungera olika beroende på hur du skickar länken. Appar som Messenger hanterar exempelvis länkar på vis som kan påverka hur kartan presenteras.

Länken kan öppnas även på Min Karta för iOS samt i den webbaserade versionen av Min Karta.

tre blå punkter som knyts samman med en blå linje.

Ytterligare menyval

Tryck på menyknappen uppe till vänster för att komma åt ytterligare funktioner.

Tre vita streck i vertikal rad mot blå bakgrund.

Mina platser

Här kan du navigera till de markerade platser du tidigare sparat genom att välja bland dem i en lista. Från början är listan sorterad i bokstavsordning efter kategori, men du kan själv sortera i listan genom att göra ett långt tryck på en kategori eller en plats för att sedan dra och släppa denna på önskad rad.

Grå platsmarkering mot mörkgrå bakgrund.

skärmklipp

De kategorier som förekommer är de som du själv valt att namnge när du sparat markerade platser. Kategorin vid namn ”Okategoriserad” innehåller samtliga platser som du inte angivit någon kategori på.

Tryck på en kategori för att fälla ut listan innehållande de platser du sparat och tryck sedan på en rad för att visa den valda platsen i kartan. Vid varje sparad plats anges det aktuella avståndet till platsen från din nuvarande position.

skärmklipp

Om du trycker på menyknappen längst ut till höger på en kategori eller en plats får du möjlighet att redigera eller ta bort denna. Om du väljer att radera en kategori raderar du även samtliga sparade platser som ryms inom kategorin.

skärmklipp på knappen menyval

skärmklipp

Om du trycker på menyknappen längst uppe till höger får du möjlighet att lägga till en ny kategori, dölja samtliga markeringar på kartan eller att visa dem på nytt om du tidigare valt att dölja dessa. Du kan även rensa dina sparade platser genom att ta bort alla på en gång. Det finns inget sätt att återskapa dina listor om du väljer att göra detta.

skärmklipp

Säkerhetskopiering av Mina platser

Om du har aktiverat säkerhetskopiering via till exempel Samsung Cloud eller Google Drive i din Androidenhet sparas din lista med markerade platser och finns kvar vid en ominstallation av Min Karta.

Om du av misstag skulle radera en eller flera markerade platser eller upplever en bugg och har behov av att återskapa din lista över markerade platser kan du installera om Min Karta från Google Play Store för att återställa din lista till hur den såg ut vid tidpunkten för din senaste säkerhetskopiering.

Mät i kartan

Du har möjlighet att mäta både sträckor och area i kartan. Nedan beskrivs de olika funktionerna för mätning.

Ljusgrå måtstock mot mörkgrå bakgrund.

Beskrivning av funktioner för mätning i appen
Namn på funktion Ikon  Beskrivning
Linjal Fem ikoner för mätning varav den första är inringad och visar symbolen för verktyget mätning, en linjal. Mät upp ett avstånd mellan minst två punkter. Tryck en gång i kartan där du vill starta (gör fler korta tryck om du vill sätta ut fler punkter) och avsluta med ett långt tryck där du vill sätta din slutpunkt.
Höjdprofil Fem ikoner för mätning varav den andra är inringad och visar symbolen för verktyget höjdprofil, ett berg. Tryck på verktyget Höjdprofil och tryck sedan på en befintlig mätsträcka i kartbilden så att den blir markerad så ritas höjdvariationen upp i en graf. Om du följer höjdlinjen i grafen kan du se var du är på kartans mätsträcka. Den längsta sträckan att få en höjdprofil över är 62 km.
Area Fem ikoner för mätning varav den tredje är inringad och visar symbolen för verktyget mätning av area, en triangel. Mät en area i kartan. Du måste ha minst tre punkter. Avsluta genom att göra ett långt tryck.
Minus Fem ikoner för mätning varav den fjärde är inringad och visar symbolen för verktyget att radera en ritad strecka eller area åt gången, ett minustecken. Radera en sträcka eller area åt gången. Tryck först på verktyget och tryck sedan på den sträcka eller area du vill radera.
Soptunna Fem ikoner för mätning varav den femte är inringad och visar symbolen för verktyget att radera alla ritade sträckor och areor, en papperskorg. Radera alla sträckor och areor.

Offlinekartor

Vi erbjuder möjlighet att ladda ned ett utvalt område av vår topografiska karta för att använda offline.

Det är endast det kartlager som i kartväljaren kallas ”Karta” som kan laddas ned för offlineanvändning och du får då med information i lagren ned till skalan 1:50 000.

Du får alltså inte fullt lika stor detaljrikedom på de djupaste zoomnivåerna som du får när du ser på kartan i sitt ordinarie läge.

Efter att du valt att ladda ned en karta för offlinebruk visas kartbilden och du kan panorera samt zooma för att visa det område du önskar ladda ned en karta över.

I botten av kartbilden kan du se en ungefärlig uppskattning på det utrymme materialet kommer att ta upp på din enhet. Det finns ej möjlighet att spara offlinekartan på ett SD-kort, utan endast i enhetens eget minne.

Ett ljusgrått snett streck som det går en pil uppåt från och en pil neråt från, mot mörkgrå bakgrund.

När du har valt ditt område ska du trycka på ”Ange namn”. Nu får du namnge kartan över det område du valt att ladda ned. Appen ger ett förslag på namn baserat på det område som är centrerat i kartan. Tryck på ”Ladda ner karta” för att slutföra processen.

Om allt gått som det ska kan du se den nedladdade kartan i en lista. Du har möjlighet att ladda ned flera olika områden som offlinematerial, samtliga av dessa kommer då att vara tillgängliga när du saknar täckning.

Genom att trycka på en nedladdad karta i din lista kan du se det område som kartan täcker, markerat inom en lila ram.

Om du trycker på menyknappen till höger om en sparad karta kan du redigera dess namn, uppdatera materialet så att det förnyas utifall Lantmäteriet gjort ändringar sedan du gjorde nedladdningen eller radera kartan.

Om du trycker på menyknappen i det övre högra hörnet kan du välja att visa samtliga dina nedladdade områden på kartan. De visas då med en lila markering runt sig. Du kan även välja att dölja samtliga markeringar av nedladdade områden om du tidigare slagit på funktionen. Du kan även välja att radera samtliga nedladdade kartområden.

Teckenförklaring

När du trycker på Teckenförklaring öppnas en pdf-fil i den läsare som är inställd som standard i din enhet. I denna framgår vad de olika symbolerna som förekommer i kartorna betyder.

Tre ljusgrå prickar följda av ett ljusgrått, horisontellt streck vardera, uppradade i en vertikal linje, mot mörkgrå bakgrund.

Inställningar

Här får du möjlighet att ange ytterligare val för hur du vill att appen ska se ut samt bete sig. 

Ett ljusgrått kugghjul mot en mörkgrå bakgrund.


Användning, villkor och avgifter

Lantmäteriets kartor och bilder skyddas enligt lag.

Som användare har du rätt att:

 • göra analoga och digitala utskrifter av våra kartor/bilder för personligt eller ideellt bruk utan avgift
 • publicera våra kartor/bilder som illustration i analog form, till exempel i rapporter, böcker eller liknande utan avgift.

Begränsningar

Publicera kartor/bilder i digital form (utan att bryta isär någon information ur kartan/bilden) är tillåtet, men det kräver att du tillför egen information ovanpå och att den informationen utgör det primära. Kan göras utan avgift (för privatpersoner/ideellt bruk).

Publicering i digital form är ej tillåten i någon typ av kommersiellt sammanhang t.ex. där publicerade bilder är tillgängliga mot betalning eller på hemsidor/e-tjänster/appar som finansieras av reklam, annonser eller liknande.

Läs mer om användning av kartor, villkor och avgifter.