4. Registrering

Om inte någon överklagat förrättningen inom fyra veckor så registreras den hos oss i Fastighetsregistret och på registerkartan. I samband med det får nybildade fastigheter en egen fastighetsbeteckning.

4. Registrering - höger 2/4

När registreringen är klar får en av er som är sakägare kopior på alla dokument som har med ärendet att göra. Alla som har e-legitimation kan hämta en egen kopia i e-tjänsten Min fastighet. Har du inte e-legitimation, kontakta vårt Kundcenter.