Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Remisser från Regeringskansliet

Här hittar du alla inkomna remisser från Regeringskansliet som Lantmäteriet ska besvara.

När remissen är besvarad publicerar vi remissvaret på vår webbplats.

Inkomna remisser från Regeringskansliet
Departement
Betänkande diarienummer
Finansdepartementet

Remiss av Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och regionplan i en digital miljö

Dnr: LM2022/032221 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2022-06-15

Sista svarsdatum: 2022-09-30

Näringsdepartementet

Remiss av Statens jordbruksverks uppdragsredovisning Förslag till ändring i jordförvärvslagen i syfte att hindar att lagens syfte kringgås 

Dnr: LM2022/030900 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2022-06-14

Sista svarsdatum: 2022-09-01

Finansdepartementet

Remiss av promemorian Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation

Dnr: LM2022/026110 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2022-05-17

Sista svarsdatum: 2022-07-31

Socialdepartementet

Promemoria om nya könstillhörighetslagar

Dnr LM2021/045358 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2021-11-09

Sista svarsdatum: 2022-02-08

Miljödepartementet

Förslagen till regeringen i Miljömålrådets årsrapport 2021, ärendenummer: NV-02027-15

Dnr LM2021/043153 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2021-10-28

Sista svarsdatum: 2022-01-26

Finansdepartementet

Boverkets rapport Tillsynsavgifter och byggsanktionsavgifter

LM2021/023434 (pdf, nytt fönster)

Inkom datum: 2021-07-02

Sista svarsdatum: 2021-11-02