Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Exempel på användning av HMK

HMK kan ge stöd vid upphandling av olika geodatatjänster. Här visas några exempel på hur HMK-handböcker kan användas för att utforma en teknisk specifikation.

En teknisk specifikation (TS) är ett viktigt gränssnitt mellan beställare och utförare i en upphandling. Där beskrivs de olika kraven på den aktuella tjänsten eller produkten. Detta ska helst ske på ett sådant sätt att beställaren kan fokusera på vad som ska levereras och utföraren kan fokusera på hur arbetet ska utföras för att uppfylla kraven.

En väl utformad teknisk specifikation är därför en nyckelaktivitet för att åstadkomma en lyckad upphandling. Det kan även vara en viktig del av annan kravställning, t.ex. av arbetsrutiner internt inom en organisation.

Flera HMK-handböcker innehåller riktlinjer för att upprätta och följa en teknisk specifikation, dvs. stöd för både beställare respektive utförare.

Här följer exempel på upphandlingar som ett antal kommuner genomfört gemensamt inom ramen för Geodatasamverkan Skåne:

Följande handböcker har använts för att upprätta de tekniska specifikationerna ovan:

Allmän information kring tekniska specifikationer och upphandlingar finns i HMK – Introduktion 2017 (pdf, nytt fönster)

Ta gärna del av fler offentliga upphandlingar via tjänster hos:

Har du egna erfarenheter av användning av HMK? Hör gärna av dig till hmk@lm.se så att vi kan dela detta med andra intresserade!