Utbildningar inom Kommunala förrättningsförberedelser (KFF)

Vi erbjuder flera olika utbildningar för dig som arbetar med kommunala förrättningsförberedelser. Utbildningarna riktar sig till kommunanställda hos kommuner som har tecknat KFF-avtal. Samtliga utbildningar är avgiftsbelagda.

Grundutbildning KFF

Obligatorisk grundläggande utbildning som vänder sig till kommunpersonal som utför KFF-handläggning. Det vill säga vissa tekniska åtgärder som utförs i samband med lantmäteriförrättningen (”förrättningsförberedelser”).

Om kommunen både har ett DRK-avtal och ett KFF-avtal behöver endast ”DRK-utbildning del 1” eller ”Grundutbildning KFF” slutföras. Sedan kompletterar du utbildningen med de delar som skiljer sig mellan utbildningarna. För DRK-avtalet gäller det ”DRK-processen” och för KFF-avtalet gäller det ”KFF-avtal och KFF-processen”.

För de kommuner som har skrivit avtal om upprättande av förrättningskartor behöver även utbildningsdelen ”Framställning av förrättningskarta” genomföras.

Grundutbildning KFF, på Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster).

Om utbildningar inom DRK, om kommunen har tecknat DRK-avtal.

Utbildningar för kommunanställd

Om utbildningar inom kommunsamverkan.

Fastighetsutredning och arkivforskning del 1

Introduktion som belyser innehållet i FR och karta, samt grunderna i den Svenska fastighetsindelningen.

Fastighetsutredning och arkivforskning del 1, på Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster).

Fastighetsutredning och arkivforskning del 2

Kursen är en för de flesta nödvändig fortsättning och vidareutveckling av delkurs 1 och innehåller fördjupningar berörande samfälligheter, servitut, gränser, vatten och fiske med mera.

Fastighetsutredning och arkivforskning del 2, på Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster).

Förståelse för fastighetsregistrets kart- och textdel

Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse för fastighetsregistrets tillkomst, uppbyggnad och innehåll.

Förståelse för fastighetsregistrets kart- och textdel, på Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster).

Förrättning inom plan grundkurs

Utbildningen omfattar de grundläggande principerna för hur en detaljplan fungerar.
Direktlänk till pingpong

Förrättning inom plan grundkurs, på Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster).