Beställa utskrifter

Vårt Kundcenter kan lämna ut uppgifter enligt offentlighetsprincipen över telefon, skicka eller mejla handlingar till dig. 

Hur beställningen av utskrifter går till

Beställ utskrifter genom att kontakta Kundcenter.

Här kan du som privatperson och företag kostnadsfritt beställa utdrag med standardinformation ur fastighetsregistret.

För större utdrag ur Fastighetsregistret kan du beställa det med hjälp av blanketten Beställning av fastighetsregisterutdrag (pdf, nytt fönster).

Här kan du se ett exempel på hur beställningen kan se ut (pdf, öppnas i nytt fönster).

Vad du kan göra själv

Om du själv står som ägare till fastigheten som du söker information om, kan du använda vår e-tjänst Min fastighet.

Avgifter för utskrifter

Avgifterna avser kopior som du vill ha utskriven från Lantmäteriets arkiv enligt offentlighetsprincipen, det vill säga rätten att ta del av allmänna handlingar. Tabellen nedan är en avgiftstabell och den gäller för allt material på Lantmäteriet som är allmänna handlingar och inte innehåller sekretess. Den allmänna handlingen skrivs ut på ett åldersbeständigt papper och vi gör inga bearbetningar av handlingen.

Om din beställning ska skickas med post och överstiger 9 sidor så debiteras beställningen enligt avgiftsförordningen (1992:191). Om försändelsens vikt överstiger 20 gram tar vi ut en avgift för porto.

Avgifter exklusive moms

Storlek

Avgift s/v Avgift färg
A4 *, sida 1-9 Ingen kostnad -
A4 *, sidan 10 50 kr, därutöver 2 kr per sida -
A3 **
17 kr 80 kr
A2 ** 120 kr 200 kr
A1 ** 180 kr 300 kr
A0 ** 300 kr 500 kr

* Avgift för kopior i A4-format tas ut i enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191) (nytt fönster).

** Avgift för större kopior tas ut enligt Lantmäteriets föreskrifter, LMFS, och finns beskrivna i Avgiftsdokumentet för geodata, kapitel 15 (nytt fönster).

Moms tillkommer enligt följande:

  • Arkivkopia ur RAK/LMS arkivet och GeoVy 6% moms (kartor)
  • Arkivkopia ur Lantmäterimyndigheternas arkiv 0% moms (myndighetsbeslut)