GPS, geodesi och Swepos

Här kan du lära dig mer om geodesi. Du får också råd och stöd kring frågor som rör geodetisk mätning och GPS.

Vad är geodetisk mätning?

Geodetisk mätning handlar om att mäta in eller sätta ut punkter på marken med hög noggrannhet. I det arbetet är GPS och andra satellitbaserade system viktiga hjälpmedel.

Geodetisk mätning är grundläggande vid till exempel projekteringen av ett bygge, vid ledningsarbeten eller när en väg eller järnväg ska anläggas. Punkternas läge bestäms med hög precision, antingen i förhållande till varandra eller i ett referenssystem.

Idag sker mycket av mätningen med hjälp av GPS och andra satellitbaserade system, som ryska Glonass eller europeiska Galileo. Ett samlingsnamn för dessa system är GNSS, Global Navigation Satellite Systems.

Swepos ger noggrann positionering

Lantmäteriet driver och utvecklar Swepos®, ett svenskt nätverk av fasta referensstationer. Tillsammans med användarnas GNSS-mottagare ger nätverket möjlighet till navigeringsstöd och noggrann positionering.