Föreskrifter

Lantmäteriets föreskrifter publiceras i Lantmäteriets författningssamling (LMFS), tidigare benämnd LMVFS. Föreskrifterna styr bland annat vilka avgifter Lantmäteriet tar för olika produkter och tjänster.

Här återges originalversionen av föreskrifterna i kronologisk ordning. Det innebär bland annat att det i vissa fall finns grundföreskrifter som ändrats genom ändringsföreskrifter. Observera att det kan förekomma fel i webbversionen av författningstexterna. Om texten på webbsidorna skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Upphävda föreskrifter hittar du längre ner på sidan.

Gällande föreskrifter

LMFS 2023:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag.*

LMFS 2023:3 (pdf, nytt fönster)

* Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2024.

LMFS 2023:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter
för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk
information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2023:2 (pdf, nytt fönster)

* Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2024.

LMFS 2023:1

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2023:1 (pdf, nytt fönster)

* Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2023.

LMFS 2022:6

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2022:6 (pdf, nytt fönster)

* Föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023.

LMFS 2022:5

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter vid lantmäteriförrättningar.*

LMFS 2022:5 (pdf, nytt fönster)

* Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2023.

LMFS 2022:4

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2022:4 (pdf, nytt fönster)

* Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2023.

LMFS 2022:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2022:3 (pdf, nytt fönster)

* Föreskrifterna upphör att gälla den 1 februari 2023.  

LMFS 2022:1

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMFS 2022:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2021:6

Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan och anmälan till samfällighetsföreningsregistret. 

LMFS 2021:6 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2021:4

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för tjänsteexport.

LMFS 2021:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2020:7

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till
fastighetsbildningslagen (1970:988).

LMFS 2020:7 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2020:4

Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2017:4) om digital ansökan i inskrivningsärenden.

LMFS 2020:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2020:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMFS 2020:3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2020:1

Lantmäteriets föreskrifter om kommuners personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i lägenhetsregistret.

LMFS 2020:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2019:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMFS 2019:5 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2019:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information.

LMFS 2019:3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2018:6

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMFS 2018:6 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2018:3

Lantmäteriets föreskrifter om kommuners och kommunala lantmäterimyndigheters personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i fastighetsregistret.

LMFS 2018:3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2018:2

Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan i inskrivningsärenden.

LMFS 2018:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2018:1

Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar.

LMFS 2018:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2017:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMFS 2017:5 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2017:4

Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan i inskrivningsärenden.

LMFS 2017:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2017:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information.

LMFS 2017:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2016:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1)
om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information.

LMFS 2016:3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2016:1

Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av land-geografisk information.

LMFS 2016:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2015:5

Lantmäteriets föreskrifter om distrikt

LMFS 2015:5 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2014:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988)

LMFS 2014:5 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2013:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2007:3) om lägenhetsregister.

LMFS 2013:5 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2012:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMFS 2012:5 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2012:4

Lantmäteriets föreskrifter om informationssäkerhet vid förande av automatiskt behandlad registerkarta.

LMFS 2012:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2009:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

2009:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2009:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift.

LMFS 2009:1 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2008:7

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMVFS 2008:7 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2008:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen.

LMVFS 2008: 5 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2007:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del ska föras

LMVFS 2007:4 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2007:3

Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister

LMVFS 2007:3 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2006:1

Lantmäteriets föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras

LMVFS 2006:1 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2004:1

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

LMVFS 2004:1 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2003:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret

LMVFS 2003:3 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 2000:2

Lantmäteriets föreskrifter om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMVFS 2000:2 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 1995:10

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 1995:3) till lantmäteritaxan (1971:1101).

LMVFS 1995:10 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 1995:9

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988).

LMVFS 1995:9 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 1995:3

Lantmäteriverkets föreskrifter till lantmäteritaxan (1971:1101).

LMVFS 1995:3 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 1994:16

Lantmäteriets föreskrifter till fastighetsbildningslagen (1970:988).

LMVFS 1994:16 (pdf, nytt fönster)

LMVFS 1994:4

Lantmäteriets föreskrifter om beredskapsplanläggning vid överlantmätarmyndighet.

LMVFS 1994:4 (pdf, nytt fönster)

Upphävda föreskrifter

LMFS 2022:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2021:5) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.

LMFS 2022:2 (pdf, nytt fönster)

* Föreskriften 2022:2 upphörde att gälla den 1 september 2022.

LMFS 2021:5

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.

LMFS 2021:5 (pdf, nytt fönster)

* Föreskriften 2021:5 upphörde att gälla den 1 september 2022.

LMFS 2021:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2019:4) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.*

LMFS 2021:3 (pdf, nytt fönster)

* Föreskrifterna upphörde att gälla den 1 februari 2023.  

LMFS 2021:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2020:6) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation. *

LMFS 2021:2 (pdf, nytt fönster)

* Föreskriften 2021:2 upphörde att gälla den 1 januari 2022

LMFS 2021:1

Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (2020:6) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2021:1 (pdf, nytt fönster)

* Föreskriften 2021:1 upphörde att gälla den 1 januari 2022

LMFS 2020:6

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2020:6 (pdf, nytt fönster)

* Föreskriften 2020:6 upphörde att gälla den 1 januari 2022

LMFS 2020:5

Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (2019:2) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2020:5 (pdf, nytt fönster)

*LMFS 2020:5 upphör till följd av den nya föreskriften 2020:6 att gälla den 1 januari 2021.

LMFS 2020:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2019:4) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.*

LMFS 2020:2 (pdf, nytt fönster)

* Föreskrifterna upphörde att gälla den 1 februari 2023.  

LMFS 2019:4

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.*

LMFS 2019:4 (pdf, nytt fönster)

* Föreskrifterna upphörde att gälla den 1 februari 2023.  

LMFS 2019:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2019:2 (pdf, nytt fönster)

*LMFS 2019:2 upphör till följd av den nya föreskriften LMFS 2020:6 att gälla den 1 januari 2021.

LMFS 2019:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2019:1 (pdf, nytt fönster)

* Föreskriften LMFS 2019:1 upphörde att gälla 1 januari 2020. 

LMFS 2018:5 

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2018:5 (pdf, nytt fönster)

* Föreskriften LMFS 2018:5 upphörde att gälla 1 januari 2020.

LMFS 2018:4

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2018:4 (pdf, nytt fönster)

* Föreskriften LMFS 2018:4 har upphört att gälla.

LMFS 2017:6

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2017:6 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2017:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.

LMFS 2017:3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2017:1

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2017:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2016:5

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.

LMFS 2016:5 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2016:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2016:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2016:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.

LMFS 2016:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2015:6

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

LMFS 2015:6 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2015:4

Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar

LMFS 2015:4 (pdf, nytt fönster) - Upphävd genom LMFS 2018:1

LMFS 2015:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag

LMFS 2015: 3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2015:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem

LMFS 2015:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2015:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem

LMFS 2015:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2014:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2013:3) om avgifter för uppdrag

LMFS 2014:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2014:3

Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan

LMFS 2014:3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2014:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.

LMFS 2014:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2014:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.

LMFS 2014:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2013:4

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2013:4 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2013:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag.

LMFS 2013:3 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2013:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2013:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2013:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.

LMFS 2013:1 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2012:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation - Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem.

2012:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2011:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

2011:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2009:8

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMFS 2008:13) om avgifter för uppdrag.

2009:8 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2009:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMFS 2008:13) om avgifter för uppdrag.

2009:2 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2008:14

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för kopior av handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatisk databehandlad registerkarta som utlämnas av Lantmäteriet.

LMFS 2008:14 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2008:13

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag.

LMFS 2008:13 (pdf, nytt fönster)

LMFS 2008:11

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2008:11 (pdf, nytt fönster)