Rapporter från 1990-1999

Här hittar du rapporter utgivna mellan 1990-1999. 

Rapporter utgivna mellan 1990-1999
Nr Författare Titel Pris
1997:9 Hans Ringstam Ortnamn, fastighetsbildning och fastighetsregistrering (Ortnamnserien 1) 50:-
1995:19 Hans Ringstam Fastighetsbeteckningsreformen Ortnamn och namnvård 50:-
1995:11 Leif Norell

Underlag för beräkning av andelstal enligt tonkilometermetoden

Underlag för tillämpning av tonkilometermetoden (pdf, öppnas i nytt fönster)

Gratis
1993:19 Ann-Christin Mattisson Samiska ortnamn på fjällkartorna (Ortnamnserien 3) 50:-
1992:18 Staffan Nyström Att upptäcka ortnamn (Ortnamnserien 2) 50:-
1991:20 Hans Ringstam Ortnamn, fastighetsbildning och fastighetsregistrering