Föreskrifter | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Föreskrifter

Lantmäteriets föreskrifter publiceras i Lantmäteriets författningssamling (LMFS), tidigare benämnd LMVFS. Föreskrifterna styr bland annat vilka avgifter Lantmäteriet tar för olika produkter och tjänster.

Lantmäteriets föreskrifter - LMFS

På Internet återges originalversionen av föreskrifterna i kronologisk ordning. Det innebär bland annat att det i vissa fall finns grundföreskrifter som ändrats genom ändringsföreskrifter. Observera att det kan förekomma fel i Internetversionen av författningstexterna. Om texten på webbsidorna skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Gällande föreskrifter

LMFS 2019:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2019:1

* Föreskriften LMFS 2019:1 träder i kraft 1 september. 

LMFS 2018:6

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMFS 2018:6

LMFS 2018:5

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2018:5

LMFS 2018:4

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.*

LMFS 2018:4

* Föreskriften LMFS 2018:4 upphör att gälla 1 september. Ersätts av LMFS 2019:1. 

LMFS 2018:3

Lantmäteriets föreskrifter om kommuners och kommunala lantmäterimyndigheters personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i fastighetsregistret.

LMFS 2018:3

LMFS 2018:2

Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan i inskrivningsärenden.

LMFS 2018:2

LMFS 2018:1

Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar.

LMFS 2018:1

LMFS 2017:6

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2017:6

LMFS 2017:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.

LMFS 2017:5

LMFS 2017:4

Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan i inskrivningsärenden.

LMFS 2017:4

LMFS 2017:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.

LMFS 2017:3

LMFS 2017:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information.

LMFS 2017:2 (pdf)

LMFS 2017:1

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2017:1 (pdf)

LMFS 2016:5

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.
LMFS 2016:5 (pdf)

LMFS 2016:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.
LMFS 2016:4 (pdf)

LMFS 2016:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1)
om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information.
LMFS 2016:3 (pdf)

LMFS 2016:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.
LMFS 2016:2 (pdf)

LMFS 2016:1

Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av land-geografisk information.
LMFS 2016:1 (pdf)

LMFS 2015:6

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
LMFS 2015:6 (pdf)

LMFS 2015:5

Lantmäteriets föreskrifter om distrikt
LMFS 2015:5 (pdf)

LMFS 2015:4

Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar
LMFS 2015:4 (pdf)

LMFS 2015:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag
LMFS 2015: 3 (pdf)

LMFS 2015:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2015:2 (pdf)

LMFS 2015:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2015:1 (pdf)

LMFS 2014:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988)
LMFS 2014:5 (pdf)

LMFS 2014:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2013:3) om avgifter för uppdrag
LMFS 2014:4 (pdf)

LMFS 2014:3

Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan
LMFS 2014:3 (pdf)

LMFS 2014:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.
LMFS 2014:2 (pdf)

LMFS 2014:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.
LMFS 2014:1 (pdf)

LMFS 2013:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2007:3) om lägenhetsregister.
LMFS 2013:5 (pdf)

LMFS 2013:4

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter vid lantmäteriförrättningar.
LMFS 2013:4 (pdf)

LMFS 2013:3
Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag.

LMFS 2013:3 (pdf)

LMFS 2013:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäterietsföreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2013:2 (pdf)

LMFS 2013:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.
LMFS 2013:1 (pdf)

LMFS 2012:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.
LMFS 2012:5 (pdf)

LMFS 2012:4

Lantmäteriets föreskrifter om informationssäkerhet vid förande av automatiskt behandlad registerkarta.
LMFS 2012:4 (pdf)

LMFS 2012:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation - Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem.
Fil 2012:2 (pdf)

LMFS 2011:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.
Fil: 2011:2 (pdf)

LMFS 2009:8

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMFS 2008:13) om avgifter för uppdrag.
Fil: 2009:8 (pdf)

LMFS 2009:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.
Fil: 2009:4 (pdf)

LMFS 2009:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMFS 2008:13) om avgifter för uppdrag.
Fil:2009:2 (pdf)

LMFS 2009:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift.
Fil: LMFS 2009:1 (pdf)

LMFS 2008:14

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för kopior av handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatisk databehandlad registerkarta som utlämnas av Lantmäteriet.
Fil: LMFS 2008:14 (pdf)

LMFS 2008:13

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag.
Fil: LMFS 2008:13 (pdf)

LMFS 2008:11

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.
Fil: LMFS 2008:11 (pdf)

LMVFS 2008:7

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.
Fil: LMVFS 2008:7 (pdf)

LMVFS 2008:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen.
Fil: LMVFS 2008: 5 (pdf)

LMVFS 2007:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del ska föras
Fil: LMVFS 2007:4 (pdf)

LMVFS 2007:3

Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister
Fil: LMVFS 2007:3 (pdf)

LMVFS 2006:1

Lantmäteriets föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras
Fil: LMVFS 2006:1 (pdf)

LMVFS 2004:1

Lantmäterietsföreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighets-registrets allmänna del skall föras
Fil: LMVFS 2004:1 (pdf)

LMVFS 2003:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret
Fil: LMVFS 2003:3 (pdf)

LMVFS 2000:2

Lantmäteriets föreskrifter om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.
Fil: LMVFS 2000:2 (pdf)

LMVFS 1995:10

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 1995:3) till lantmäteritaxan (1971:1101).
Fil: LMVFS 1995:10 (pdf)

LMVFS 1995:9

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988).
Fil: LMVFS 1995:9 (pdf)

LMVFS 1995:3

Lantmäteriverkets föreskrifter till lantmäteritaxan (1971:1101).
Fil: LMVFS 1995:3 (pdf)

LMVFS 1994:16

Lantmäteriets föreskrifter till fastighetsbildningslagen (1970:988).
Fil: LMVFS 1994:16 (pdf)

LMVFS 1994:4

Lantmäteriets föreskrifter om beredskapsplanläggning vid överlantmätarmyndighet.
Fil: LMVFS 1994:4 (pdf)