Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Särskild gränsutmärkning

Behöver du få befintliga, rättsligt entydiga, gränser rekonstruerade och markerade? Då kan vi genomföra en särskild gränsutmärkning.

Gränsmärken kan rubbas eller förstöras i samband med exploatering och markarbeten. Det kan också behövas nya gränsmärken om det är långt avstånd mellan markeringarna eller om det av någon annan anledning är dålig sikt mellan befintliga märken.

Vi hjälper dig. Vi återställer försvunna markeringar, markerar tidigare omarkerade gränspunkter och sätter om det behövs ut markeringar på nya ställen i gränsens sträckning.

En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Gränsmärken som sätts ut vid en särskild gränsutmärkning dokumenteras på förrättningskartan och ett gränsutmärkningsbeslut fattas. Utmärkningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Som privatperson är det endast du som lagfaren fastighetsägare som är behörig att ansöka om åtgärden. Kostnaderna för särskild gränsutmärkning betalas av sökanden.

Prisexempel särskild gränsutmärkning