Beställ kopior av handlingar

Handlingar som är arkiverade hos oss kan vi enkelt skicka till dig. Tänk på att inskrivningshandlingar, till exempel lagfart, inteckningar, avtalsservitut och liknande, som är registrerade före den 1 juni 2008 finns hos Riksarkivet.

Mejla din beställning till vårt kundcenter.

När du beställer handlingar från oss behöver du uppge den kommun som fastigheten ligger i och en fastighetsbeteckning eller adress, till exempel Gävle Torp 1:1 eller Gävle Torpavägen 1.

Vi behöver också veta vilken typ av handling du söker, till exempel lagfart, pantbrev, förrättning, avstyckning, servitut eller likande. Vet du vilket datum handlingen upprättades kan du även ange det.

Inskrivningshandlingar före den 1 juni 2008

Söker du en inskrivningshandling, till exempel lagfart, köpeskilling, inteckning eller avtalsservitut och handlingen är registrerade före den 1 juni 2008 ska du vända dig till Riksarkivet.

Du kan beställa handlingarna via Riksarkivets hemsida (nytt fönster)