Specialister

Här hittar du bilder på våra specialister. Klicka på bilderna för högupplösta versioner.

Vad får jag använda bilderna till?

Följande gäller:

  • Du får använda bilderna för redaktionell återpublicering där Lantmäteriet och Lantmäteriets arbete beskrivs.
  • Du får inte använda bilderna i kommersiellt syfte utan Lantmäteriets och fotografens godkännande.
  • Du får beskära bilderna, men inte förvanska dem.
  • Du måste ange fotografens eller illustratörens namn när du publicerar bilderna.

David Fridh

Verksamhetsområdesjurist Inskrivning


Johanna Othén

Ortnamnsutredare


Peter Wengrud

Säkerhetsskydds- och säkerhetschef


Mikael Lilje

Enhetschef Internationella enheten


Björn Olander

Kartingenjör


Sofia Stjernlöf

Enhetschef Geodata


Dennis Lindén

Planeringschef Fastighetsinskrivningen