Ledningen

Här hittar du bilder på vår ledning. Klicka på bilderna för högupplösta versioner.

Vad får jag använda bilderna till?

Följande gäller:

  • Du får använda bilderna för redaktionell återpublicering där Lantmäteriet och Lantmäteriets arbete beskrivs.
  • Du får inte använda bilderna i kommersiellt syfte utan Lantmäteriets och fotografens godkännande.
  • Du får beskära bilderna, men inte förvanska dem.
  • Du måste ange fotografens eller illustratörens namn när du publicerar bilderna. 

Susanne Ås Sivborg

Generaldirektör Lantmäteriet

Den 1 januari 2018 tillträdde Susanne Ås Sivborg som generaldirektör och chef för Lantmäteriet.

Susanne kommer närmast från jobbet som generaldirektör för Patent- och registreringsverket. Susanne Ås Sivborg är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och har även lång chefserfarenhet från globala företag såsom Electrolux och AstraZeneca.

Hon sitter i styrelsen för Försvarets Materielverk FMV och Högskolan Väst.


Anders Lundquist

Biträdande generaldirektör Lantmäteriet


Peter Björebo

Verksamhetsområdeschef Ekonomi


Anna Granström

Verksamhetsområdeschef Utveckling och IT


Catharina Hökby

Tf verksamhetsområdeschef Fastighetsbildning


Thomas Öberg

Verksamhetsområdeschef Inskrivning


Christina Wallström

GD-assistent