Ledningen

Här hittar du bilder på vår ledning. Klicka på bilderna för högupplösta versioner.

Vad får jag använda bilderna till?

Följande gäller:

  • Du får använda bilderna för redaktionell återpublicering där Lantmäteriet och Lantmäteriets arbete beskrivs.
  • Du får inte använda bilderna i kommersiellt syfte utan Lantmäteriets och fotografens godkännande.
  • Du får beskära bilderna, men inte förvanska dem.
  • Du måste ange fotografens eller illustratörens namn när du publicerar bilderna. 

Susanne Ås Sivborg

Generaldirektör Lantmäteriet

Den 1 januari 2018 tillträdde Susanne Ås Sivborg som generaldirektör och chef för Lantmäteriet.

Susanne kommer närmast från jobbet som generaldirektör för Patent- och registreringsverket. Susanne Ås Sivborg är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och har även lång chefserfarenhet från globala företag såsom Electrolux och AstraZeneca.

Hon sitter i styrelsen för Försvarets Materielverk FMV och Högskolan Väst.


Anders Lundquist

Biträdande generaldirektör Lantmäteriet


Peter Björebo

Verksamhetsområdeschef Ekonomi


Anna Granström

Verksamhetsområdeschef Utveckling och IT


Thomas Öberg

Verksamhetsområdeschef Inskrivning