Ledningen

Här hittar du bilder på delar av vår ledning. Klicka på bilderna för högupplösta versioner.

Vad får jag använda bilderna till?

Följande gäller:

  • Du får använda bilderna för redaktionell återpublicering där Lantmäteriet och Lantmäteriets arbete beskrivs.
  • Du får inte använda bilderna i kommersiellt syfte utan Lantmäteriets och fotografens godkännande.
  • Du får beskära bilderna, men inte förvanska dem.
  • Du måste ange fotografens eller illustratörens namn när du publicerar bilderna. 

Susanne Ås Sivborg

Generaldirektör Lantmäteriet

Den 1 januari 2018 tillträdde Susanne Ås Sivborg som generaldirektör och chef för Lantmäteriet.

Susanne kommer närmast från jobbet som generaldirektör för Patent- och registreringsverket. Susanne Ås Sivborg är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och har även lång chefserfarenhet från globala företag såsom Electrolux och AstraZeneca.


Anders Lundquist

Biträdande generaldirektör Lantmäteriet
Ställföreträdande ekonomichef


Arwid Dahlberg

Verksamhetsområdeschef Fastighetsbildning


Marika Ström

Verksamhetsområdeschef Geodata


Thomas Öberg

Verksamhetsområdeschef Fastighetsinskrivning


Anna Granström

Verksamhetsområdeschef Utveckling och IT


Helena Norman

Verksamhetsområdeschef Kommunikation